El parc fluvial del Besòs estrena horari i millores de seguretat per als vianants

El nombre d’usos continua a l’alça i ja s’ha assolit la xifra de dos milions entre vianants i ciclistes. Aquest espai familiar no està concebut per fer-hi cap mena de competició.

Coincidint amb l’entrada en vigor de l’horari d’estiu, s’han posat en marxa uns treballs per millorar la seguretat de vianants i ciclistes al parc fluvial del Besòs. Les dades oficials d’usos d’aquest espai familiar són cada vegada més espectaculars. Se n’han assolit dos milions l’any.

Fins al 20 de setembre, el parc fluvial del Besòs passa de l’horari antic (de 10.00 a 21.00 h) a un altre de més extens, que va des de les 8.00 fins a les 21.00 h. L’ampliació horària dona satisfacció a la demanda dels ajuntaments ubicats a l’entorn del parc, entre els quals el de Santa Coloma, i facilita a la ciutadania l’ús d’aquest indret emblemàtic durant la primavera i l’estiu, les dues estacions en les quals el parc rep més visitants. L’Ajuntament insisteix en què aquest equipament és de caire familiar, i ha estat concebut per al gaudir, mai per competir-hi.

Millores en la seguretat

En aquest context, el 25 d’abril van començar unes obres per senyalitzar de manera horitzontal i vertical el punt d’encontre del parc fluvial i l’accés del parc de Can Zam. Aquests treballs s’emmarquen en el Pla de gestió integral del parc fluvial que està redactant el Consorci del Besòs. Es tracta d’una prova pilot per testar la solució idònia que millori la seguretat dels vianants enfront dels ciclistes. Per aquest motiu, s’han senyalitzat dos passos de vianants al car-ril bici i se n’han delimitat amb pilones verticals de color vermell. També s’han realitzat actuacions per disminuir la velocitat dels ciclistes com pintar la senyalització de velocitat (màxim 20 km/h) i col·locar les bandes rugoses. S’ha posat una doble fila de pilones a les rampes d’accés per reduir la velocitat de baixada cap al parc fluvial. Totes aquestes mesures s’han de validar durant els dos propers mesos i, si els resultats són satisfactoris, es repetiran a tots els accessos del parc. Aquesta mateixa prova pilot també s’està fent a Sant Adrià de Besòs, concretament a l’accés de la rambleta.

Més usuaris cada any

Les dades d’utilització del parc continuen a l’alça. El Consorci del Besòs va fer un estudi sobre l’aforament de l’indret —sobretot entre Can Zam i la desembocadura del riu—  durant els mesos de novembre de 2014, juny-juliol de 2015 i setembre de 2015. L’estimació, reflectida en usos i no pas en persones, és d’un milió de vianants i d’un milió de ciclistes.

Consells per gaudir del parc fluvial amb seguretat i respecte a la natura

El parc fluvial és un espai de qualitat, segur i de fàcil accés per gaudir del lleure amb tranquil·litat. Sigueu prudents i respecteu aquestes  recomanacions.

En bicicleta

Quan hi accediu en bicicleta, respecteu la prioritat de pas de les persones vianants. La circulació en bicicleta ha de ser compatible amb la resta d’usos. No supereu els 20 km/h ni feu maniobres brusques que puguin provocar perills o ensurts. No circuleu per la gespa ni pels corriols. Si circuleu en grup,  heu d’anar en fila per no ocupar l’espai destinat a vianants ni el carril del sentit contrari. Cal facilitar els avançaments. Està prohibit fer curses o activitats competitives. Useu el casc.

El parc disposa d’un servei d’informadors que vetllen per la gestió correcta de les activitats que s’hi fan. Tingueu en compte les indicacions i compliu-les en tot moment. Cal respectar íntegrament la normativa interna del parc. Els senyals installats compleixen la funció d’informar a tothom; no els malmeteu.

Si hi aneu amb el gos...

Les persones propietàries són les responsables de les seves mascotes. Al parc, hi heu de recollir sempre les deposicions del vostre animal de companyia i, si escau, els informadors del parc us facilitaran bosses de plàstic biodegradables. En cas d’incompliment podeu ser sancionats.

El vostre gos ha d’anar lligat i identificat. Recordeu que la normativa vigent ho exigeix. En el cas que sigui de raça perillosa, haurà d’anar lligat i amb morrió. Manteniu el vostre gos controlat en tot moment i eviteu que baixi al riu. Sigueu prudents amb el tracte cap els altres animals que conviuen en aquest lloc. Eviteu que el vostre gos malmeti la zona de gespa. El parc és un espai per gaudir del temps de lleure amb tranquillitat i seguretat. Eviteu alterar l’activitat d’altres persones usuàries del parc i de la fauna que hi viu.