El "PAM als barris" es tanca al Districte 1

El dia 16 de març de 2016 va tenir lloc l'activitat “El PAM al barri” del districte 1 (barris Centre i Can Mariner).

La reunió va tenir lloc en el Centre Cívic de Can Mariner on s'hi ubiquen bona part de les entitats veïnals del barri i on es desplega un ventall molt important d'activitats adreçades a tots els veïns i veïnes. Aquest centre, a més a més, és la seu de la Regidoria de Districte 1 i per tant, l'espai on els regidors de districte, Ana Belén Moreno i Luis Fuentes atenen tots els dimecres les persones que s'hi adrecen per plantejar les seves demandes, queixes i/o suggeriments.

Així mateix, durant el matí del dia 16, per aprofundir en l’eina de la proximitat i el contacte directe, inherents a la filosofia de les regidories de districte, els regidors de districte s’han passejat per botigues i comerços del carrer Sant Josep, Carrer Major i altres carrers de la zona i han van intercanviar amb comerciants i veïns i veïnes, opinions i punts de vista sobre les necessitats i desitjos dels ciutadans i ciutadanes.

El comerç da vida al barri però no sol per l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa sinó també perquè és un espai privilegiat de relació social i veïnal on s’hi aboquen i intercanvien informacions, opinions, desitjos, expectatives i propostes dels veïns i veïnes; per això és imprescindible la interacció amb els comerciants, que poden fer aportacions des de la seva activitat pròpia i també com a dipositaris i transmissors dels neguits i esperances del barri.   

L'objectiu d'aquestes activitats que es fan als districtes, és recollir les aportacions que els ciutadans i ciutadanes proposen per a ser valorades i incorporades al Pla d'Acció Municipal i que han de complementar les propostes municipals que s'expressen en els documents públics d'objectius i accions. A la reunió van participar una vintena de veïns i veïnes que van plantejar 24 propostes sobre temes com les millores urbanístiques de l’Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, l’aparcament al barri, el control de l’incivisme en l’ús de les bicicletes, .... que seran incorporades a la memòria participativa i valorades en la  sessió de cloenda del PAM (abril2016).

Tots els veïns i veïnes de la ciutat ha tingut l’oportunitat de participar en aquest format d’activitat del PAM, que s’ha  convocat conjuntament amb la FAVGRAM i les AAV.