El govern municipal de Santa Coloma manifesta que s’ha complert escrupolosament la norma en el cessament de la ex interventora

El govern municipal de Santa Coloma de Gramenet nega rotundament que siguin certes les acusacions de presumptes delictes que argumenta l’anterior interventora municipal i lamenta que acusacions d’aquest tipus l’únic que fan és atacar la imatge dels responsables municipals i de la institució, uns responsables que treballen per a la ciutadania. El consistori i els seus treballadors/treballadores mereixen el major dels respectes perquè és la principal institució que representa la ciutat de Santa Coloma.

Santa Coloma de Gramenet, a 24 de febrer de 2010. Davant la notícia emesa per un mitjà de comunicació amb la postura de la ex-interventora de l’Ajuntament de Santa Coloma contra un membre del govern municipal i contra la institució, el govern municipal de la ciutat manifesta que:

Primer, el cessament de l’anterior interventora  de l’Ajuntament de Santa Coloma s’ha realitzat seguint el procediment legal i vigent, segons l’article 27.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, que estipula que el nomenament provisional com a interventor d’un funcionari amb habilitació de caràcter estatal implica el cessament automàtic de la persona que ocupava el lloc esmentat per nomenament accidental o interí. En aquest sentit, l’Ajuntament de Santa Coloma va rebre el 16 de febrer la resolució de la Direcció d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya –amb data de 15 de febrer- comunicant el nomenament provisional com a interventor d’un funcionari amb habilitació de caràcter estatal. En aquest sentit, i tal i com ordena la normativa, posteriorment l’Ajuntament va comunicar el cessament automàtic a la funcionària interina que ocupava el lloc de treball d’intervenció.

Segon, nega rotundament les acusacions de la ex-interventora respecte als presumptes delictes de prevaricació i coacció per part d’un responsable municipal. I mostra la seva sorpresa per les acusacions d’una ex-treballadora de l’ajuntament que és coneixedora del procediment legal. El govern municipal vol deixar ben clar que el que ha fet la institució, com no pot ser d’una altra manera, és seguir el que marca la legislació vigent, i que per això aquestes amenaces són pressions inadmissibles. A més, lamenta profundament que aquest tipus d’acusacions l’únic que fan és atacar la imatge dels responsables municipals i dels treballadors  i treballadores de l’Ajuntament, que en conjunt treballen per a la ciutadania. En aquest sentit, el govern municipal manifesta que els responsables i el treballadors i treballadores del consistori mereixen el major dels respectes perquè és la institució que representa Santa Coloma.

Tercer, vol aclarir que no existeix vinculació entre el cessament de la exinterventora i l’informe negatiu emès per aquesta ex-treballadora en relació a la proposta d’aprovació inicial dels pressupostos que es van retirar del darrer Ple. El 27 de gener és quan un funcionari de carrera va sol·licitar a la Generalitat la plaça d’interventor de l’Ajuntament de Santa Coloma i un dia després l’anterior interventora va lliurar el seu informe sobre els pressupostos.

Quart, que l’actitud i postura de la ex-interventora no ens sorprèn, és aquesta des de l’alcaldessa va fer efectius diferents canvis de reestructuració tècnica del consistori, el passat 19 de novembre, amb l’objectiu de reforçar el bon funcionament de l’Ajuntament i per enfortir el control econòmic municipal. En aquest sentit, es va alliberar a la interventora municipal d’una sèrie de tasques associades que eren de la seva responsabilitat, amb el nomenament  d’una Directora de Serveis Interns.

Per a més informació

Comunicació Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

comunicacio@gramenet.cat