El CRJ Mas Fonollar, obert els dissabtes al matí

El Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar obre tots els dissabtes de 9 a 14 h. com a sala d’estudi de lliure accés.

Els joves que ho desitgin poden dur els seus apunts per estudiar i l’ordinador portàtil per gaudir del servei de connexió Wi-Fi, però no es podran usar els ordinadors del centre.

L’obertura del Mas com Sala d’Estudi els dissabtes al matí, s’afegeix als dos períodes d’Aula d’Estudi Nocturna, que coincideixen amb el gruix dels exàmens finals als mesos de gener i juny.