Dues noves pantalles solars d’informació a la xarxa de bus

Amb aquestes dues noves pantalles, hi ha a la ciutat un total de 13 parades de bus amb informació dinàmica.

El 3 de febrer van entrar en funcionament dues noves Pantalles Solars d’Informació (PSI) a dues parades importants de la xarxa de bus metropolità de Santa Coloma, que indiquen el temps d’espera de pas de les diferents línies de bus urbà.

En concret, s’han instal·lat noves pantalles d’informació a les parades de Plaça Olimpo- Francesc Macià (direcció Can Franquesa) i Rambla Sant Sebastià-Irlanda (direcció Badalona), millorant el servei de busmetropolità a Santa Coloma. Amb aquestes dues noves pantalles, hi ha a la ciutat un total de 13 parades de bus amb informació dinàmica sobre els temps d’espera de les línies i incidències del servei.