Dissabte, Ple de constitució de la corporació de Santa Coloma

El dissabte 13 de juny (11.00 hores) tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament l’acte de constitució de la nova corporació municipal resultat de les eleccions del passat 24 de maig.

El Tinent d'Alcalde Antonio Carmona a la jornada

PREMSA: Per tal de poder-vos facilitar el seguiment en directe de l’acte, és necessari que ens confirmeu la vostra presència amb antelació.

 

ORDRE DEL DIA DEL PLE
1 Constitució de la mesa d'edat
2 Comprovació de les credencials i del compliment de la resta de condicions per a ser regidor/a
3 Promesa o jurament del càrrec dels regidors/es
4 Constitució de la corporació
5 Elecció de l'alcalde/essa
6 Presa de possessió de l'alcalde/essa