Dilluns sessió informativa del Ple Municipal de novembre

Trobada informativa sobre l’ordre del dia de la sessió ordinària del ple municipal que tindrà lloc el dilluns 27 de novembre de 2017.

Santa Coloma de Gramenet, 22 de novembre de 2017.- El proper dilluns 27 de novembre a les 10 hores a la Sala de Govern de l’Ajuntament, el tinent d’alcalde i portaveu de

l’Equip Municipal de Govern, Esteve Serrano, posarà a disposició dels mitjans de comunicació la informació que els/les periodistes pugueu necessitar respecte l’ordre

del dia de la sessió plenària del Consistori que se celebrarà el mateix dia, a les 19 hores.

 

Acte

 

Sessió informativa sobre els temes del

ple municipal del 27 de novembre de 2017

 

 

 

Data i hora

 

Dilluns 27 de novembre, a les 10 hores 

 

 

 

Lloc

 

Sala de Govern de l’Ajuntament

 

 

 

 

 

 

 

Altres consideracions

 

 Us preguem confirmeu l’assistència

 Ordre del dia

 

 

1

 

Aprovació, si escau, de les actes número 9/17 i 10/17 corresponents a les sessions extraordinària i ordinària dels dies 30 d’octubre i 6 de novembre de 2017, respectivament.

 

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

 

 

3

 

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2017.

 

 

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d'aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del PGM a la Plaça Alfonso Comín (connexió Valentí Escales-Liszt).

 

 

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació de l'Ordenança reguladora de serveis funeraris.

 

 

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 


Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.


 

 

Per a més informació i/o contactes

 Servei de Comunicació
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Dori Morillo / Ana Belén Pérez Blanco
93 462 40 13 / 618 045 488
premsa.comunicacio@gramenet.cat