Dilluns 30 de novembre Ple a Santa Coloma

Trobada informativa sobre l’ordre del dia de la sessió ordinària del ple municipal del 30 de novembre de 2015.

Santa Coloma de Gramenet, 25 de novembre de 2015.- El proper dilluns 30 de novembre, a les 10 hores, a la Sala de Govern de l’Ajuntament, el tinent d’alcalde i portaveu de l’Equip Municipal de Govern, Esteve Serrano, posarà a disposició dels mitjans de comunicació la informació que els/les periodistes pugueu necessitar respecte l’ordre del dia de la sessió plenària del Consistori que se celebrarà per la tarda (a les 19.00 hores).

 

Acte

 

Sessió informativa sobre els temes del ple municipal del 30 de novembre de 2015

 

 

 

Data i hora

 

Dilluns 30 de novembre, a les 10 hores 

 

 

 

Lloc

 

Sala de Govern de l’Ajuntament

 

 

 

 

 

 

 

Altres consideracions

 

 Us preguem confirmeu l’assistència

 

 

 

A efectes informatius, adjuntem ordre del dia del Ple Municipal

 

Número: 13/2015

Sessió: ordinària

Data: 30 de novembre de 2015

Hora: 19:00

Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia


 

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 10/2015, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 d’octubre de 2015.

 

 

 

2

 

ALCALDIA [Defensor de la Ciutadania]

 

Donar compte de l’informe anual d’actuacions de l’any 2014 del Defensor de la Ciutadania.

 

 

 

 

 

3

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Proposta d'acord de la declaració de compatibilitat del regidor Daniel Salgado Marcilla.

 

 

 

4

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ, I PROMOCIÓ DE CIUTAT

 

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del Pressupost 2015.

 

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ, I PROMOCIÓ DE CIUTAT

 

Proposta d'aprovació de la modificació del contracte de la concessió administrativa sobre domini públic per l’explotació del local d’autoservei del nou edifici del Mercat del Fondo subscrit amb l’empresa Mercadona SA.

 

 

 

 

7

 

TINENCIA D'ALCADIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Proposta d'aprovació de l’afectació de la finca ubicada al c. València, 1-3/c. Aragó, 1 a favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (mutació demanial) per a la construcció de la cuina i menjador de l’Escola Sagrada Família.

 

 

 

8

 

TINENCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Afectació de la finca ubicada al passeig de la Salzereda/Francesc Moragues, anomenat "Solar de les Aigües", a favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (mutació demanial), per a la construcció de l'Escola Santa Coloma.

 

 

 

 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

 

 

9

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT ALS ACORDS PER UN NOU PROTOCOL DE CANVI CLIMÀTIC (COP21) I DE SUPORT AL NOU PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES PEL CLIMA I L’ENERGIA, OBJECTIUS 2030.

 

 

 

 

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 


Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.


 Servei de Comunicació

Ajuntament de Santa Coloma de GramenetDori Morillo/Ana Belén PérezTf 93 462 40 13 morilloga@gramenet.catpremsa.comunicacio@gramenet.cat