Declaració de l'alcaldessa sobre l'aixecament del secret de sumari de l’Operació Pretòria

Davant l'aixecament del secret del sumari en el procediment judicial conegut com Operació Pretòria, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, fa la següent declaració:

La primera decisió que vaig prendre com a alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, just  l’endemà de ser investida, va ser el cessament dels tres gerents que dirigien la total administració municipal. Malgrat que encara no disposàvem de la informació completa, era evident que un funcionament esbiaixat, i degradat de l’Ajuntament era no tan sols responsabilitat de l’alcalde, sinó també de les persones que al seu costat i de forma directa treballaven executant les seves ordres.

Aquesta neteja, juntament amb la provisió del lloc clau d’Intervenció per un funcionari de debò i no per  un càrrec de confiança sense titulació professional, així com altres canvis en l’organització ja produïts, ens han permès començar a orientar el futur de la nostra institució.

La publicació del contingut del sumari, especialment de les converses entre els imputats i altres persones, ha posat de manifest la gravetat de les conductes i ens han permès disposar d’informacions que fins ara desconeixíem.

Els colomencs hem sentit fàstic i vergonya llegint com l’esforç dels treballadors i de la majoria dels polítics era manipulat i aprofitat per alguns.

Sembla que no hi havia cap àmbit de l’activitat municipal que s n'escapés. Tant les contractacions de les obres públiques, com les convocatòries de personal de l’Ajuntament. Si ja és greu que algú intenti enriquir-se amb els esforços de tots per tenir uns serveis municipals dignes, si ja és dolorós que algú intenti enriquir-se amb els esforços de tots per millorar la ciutat, és encara més dolorós observar com s’han pogut manipular les expectatives, les esperances, els esforços honrats de les persones que aspiren a un lloc de treball públic o que pretenen honradament accedir a altres llocs, a promocionar-se en la seva feina.

En el seu moment vaig ordenar comparèixer davant dels tribunals exercint l’acusació particular i perseguint totes les conductes delictives que hi apareguessin, amb independència dels seus autors.

Ara que s’han fet públics els fets, he ordenat als nostres advocats i als serveis jurídics municipals que els estudiïn i analitzin, que identifiquin sense excepció les conductes i les conseqüències que hagin d’aplicar-se.  

En uns dies, en breu, una vegada fet aquest anàlisi, proposaré als grups municipals i a la ciutadania de Santa Coloma un conjunt de decisions orientades, d’una banda, al càstig fins on la norma ens permeti de tots els que, amb imputació penal o sense ella, hagin participat, afavorit o col·laborat en els fets i, d’altre banda, a produir els canvis organitzatius i de procediment que calguin per garantir que mai més puguin reproduir-se aquestes conductes.

Alguns han treballat perquè Santa Coloma aparegui com la capital de la corrupció.  

El meu govern, els treballadors i treballadores municipals i espero que també els grups de l’oposició consolidarem la imatge real de Santa Coloma, una ciutat treballadora com la seva gent, una ciutat solidària com la seva gent, una ciutat plena de vida i d’il·lusions com la seva gent.

És aquest el meu compromís amb la ciutadania colomenca. Poden estar ben segurs que el compliré.

Santa Coloma de Gramenet, 31 de maig de 2010.

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet