Continuen els treballs de millora de l'enllumenat públic a la ciutat

Durant el període 2009-2010, l'Ajuntament haurà executat el Pla d'Adequació per Etapes de les Instal·lacions d'Enllumenat Públic que, entre altres coses, permet una disminució del consum energètic i una millora de la il·luminació.

En breu començarà la segona fase d'aquest pla, al temps que s'està potenciant i consolidant el servei de manteniment de l'enllumenat. Les actuacions que s'executaran durant aquest període suposen una inversió de 219.923,36 euros a espais com l'entorn de la Bastida, el carrer de Sant Carles, el passeig de la Salzereda i els carrers de Tarragona, Salut i Josep Serrano, així com en reguladors per un correcte funcionament dels semàfors.

OBJECTIUS
El Pla d'Adequació per Etapes de les Instal·lacions d'Enllumenat Públic té, entre altres, els següents objectius: aminorar el consum d'energia elèctrica; millorar la uniformitat de la il·luminació en algunes zones; instal·lar nous punts de llum en aquells llocs on hi hagi una il·luminació escassa o insuficient; continuar amb el procés d'adaptació de les instal·lacions al nou reglament de contaminació lumínica, i dotar amb material més eficient i modern les instal·lacions substituint qualsevol mena de deficiència.

Totes aquestes mesures redundaran en una conservació més adequada de l'enllumenat públic i en una més gran rendibilitat d'aquest servei.