Continua la millora en el subministrament d'aigua a diferents punts de Santa Coloma

Continuen les obres a la xarxa d’aigua potable als barris de El Raval i Santa Rosa. Durant dues setmanes romandrà tallat el carrer de la Sardana, des de Pon i Pons a la Ginesta. Queden afectades les línies d'autobusos B15 i B81.

Inici de la tercera fase

Durant dues setmanes i a causa de l'inici de la tercera fase del projecte que suposaran les obres en el tram del carrer de la Sardana que va de Pons i Pons a la Ginesta, i que implicarà talls al trànsit rodat en aquesta zona i l’afectació de les línies d’autobusos B15 i B81. Com a les fases anteriors a Sant Andreu i a la primera fase de la Sardana, s’afegirà una canonada més gran que complementarà l’existent amb l’objectiu de millorar el subministrament d’aigua a aquesta zona.

Un cop finalitzi aquesta tercera fase s’intervindrà a al carrer de la Ginesta, a Monturiol i a l’avinguda de la Generalitat. De totes les fases s’informa amb cartells de senyalització d’obres i avisos als vehicles estacionats i a l’entrada dels edificis, en aquest mateix web i al setmanari municipal l’Ajuntament Informa.