Constituïda la Taula Local d’Habitatge i Pobresa Energètica

L’objectiu es posar en comú les necessitats i problemes detectats a la ciutat i aplicar solucions integrals per eradicar els desnonaments i garantir l'habitatge social a Santa Coloma de Gramenet.

Aquest dimarts 17 s’ha celebrat a la Sala de Plens de l’Ajuntament l’acte de constitució de la Taula Local d’Habitatge i Pobresa Energètica de Santa Coloma de Gramenet, per abordar i aplicar solucions integrals contra els desnonaments a la ciutat i garantir l’accés a l’habitatge social de tots els colomencs i les colomenques que ho necessitin. Aquest organisme neix alhora per defensar i garantir les mesures urgents impulsades per la Llei 24/2015, recentment impugnada pel govern central de l’Estat.

La Taula Local de l’Habitatge estarà presidida per l’alcaldessa Núria Parlon i està composta per representants de l’Ajuntament colomenc, partits polítics del consistori, agents socials i entitats del tercer sector –com la PAH de Santa Coloma, la PAH de Barcelona, FAVGRAM, Creu Roja, Fundació Integramenet, entre altres; i també en formen part organismes i altres administracions i institucions com el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors Tribunals de Barcelona, els Mossos d’Esquadra i Policia Local, sindicats (UGT Barcelonès i CCOO Barcelonès), i representants de l’Agència Catalana de l’Habitatge, entre altres.

Aquest organisme tindrà com a objectiu esdevenir un espai de reunió i treball entre aquests agents socials esmentat, per posar en comú els problemes detectats al municipi, millorar la diagnosi i generar solucions integrals contra les situacions de desnonaments, d’habitatges buits propietats d’entitats que han executat hipoteques, i alhora ajudar les famílies que no poden accedir a un habitatge digne, ciutadania que està en risc de perdre la seva llar o que no poden pagar els subministraments habituals –aigua, llum i gas, etc.

L’alcaldessa ha destacat que la Taula “serà un espai de trobada i coordinació per anar plegades administracions, entitats i ciutadania, per a la defensa de l’habitatge social i a l’abast de tothom”. En aquest sentit l’alcaldessa ha recordat que l’objectiu és “que no hi hagi cap família o ciutadà sense llar a Santa Coloma i cap llar sense família”.

Fer front a situacions de ‘risc habitacional’ i pobresa energètica

Actualment a Santa Coloma hi ha 1.254 persones que han sol·licitat habitatge amb protecció oficial -959 d’elles han sol·licitat habitatge de lloguer social i 295 són sol·licitants d’habitatges de compra de protecció oficial. D’aquests, 74,4% estan en situació de “risc habitacional” per tenir una renda inferior al 2,5 de l’IRSC i 306 persones són usuaris i usuàries dels serveis socials municipals per problemàtiques relacionades amb l’habitatge (o bé no tenen ingressos o aquests són inferiors a 6000 euros).

En el moment actual hi ha 876 habitatges d’entitats bancàries, dels quals 217 estan buits i en condicions d’habitabilitat.

El 2015 l’Ajuntament de Santa Coloma va destinar 358.684 euros a ajuts d’emergència adreçats a persones o famílies en risc de pobresa i/o pèrdua d’habitatge, en el marc del Fons de Contingència Social de l’Ajuntament. El 55% d’aquest import van ser ajuts destinats a l’habitatge. En concret tres de cada 10 ajuts d'aquest Fons van ser per cobrir deutes de subministraments bàsics de la llar o “pobresa energètica”.

Així doncs, per fer front i continuar treballant en aquests àmbits i per lluitar contra aquestes situacions de vulnerabilitat, es posa en marxa  aquesta Taula Local d’Habitatge i Pobresa Energètica. Les seves funcions, entre altres, seran:

  • Crear solucions conjuntes per evitar les pèrdues d’habitatge i el reallotjament en els casos que no es pugui evitar
  • Compartir coneixement i coordinar recursos
  • Fer seguiment de les accions i polítiques municipals en matèria d’habitatge i pobresa energètica
  • Desenvolupar treballs d’aprofundiment del coneixement de la situació de l’habitatge i pobresa energètica i elaborar propostes de millora.