Consells per a les rebaixes d'estiu

Ha arrencat el període de rebaixes i des del servei de Consum de l'Ajuntament es fan una sèrie de recomanacions a la ciutadania per tal de gaudir-les.

Cartell de la trobada

En període de rebaixes, com al llarg de tot l’any, el coneixement dels seus drets per part de les persones consumidores i el desenvolupament de Bones Pràctiques per part del professionals del comerç, és un factor de qualitat del qual finalment tots ens beneficiem i contribueix a enfortir el nostre teixit comercial.

La legislació catalana preveu dos períodes de dos mesos a l’any de venda en rebaixes entre  el 7 de gener el 6 de març i  l’1 de juliol i el  31 d’agost, respectivament:

  • Només es consideren “productes rebaixats“ aquells oferts en temporada i  posats a la venda en rebaixes  a un preu inferior.
  • Està totalment prohibit la venda de productes elaborats expressament per a vendre en aquest període com a  rebaixes.
  • Diferencieu entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en liquidació, les vendes de saldos i les ofertes. Els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.
  • El preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu que tenia en temporada, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment. Es pot substituir aquesta informació pel percentatge de reducció de preus en cada bé o servei.
  • Gaudiu de les rebaixes de manera responsable.
  • Examineu el producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat (incloses les garanties donades en temporada per l’establiment de manera voluntària)  i que no ha de tenir defectes. La publicitat és vinculant.
  • Demaneu i conserveu totes les factures o els tiquets de compra, ja que són la vostra garantia i els podeu necessitar en cas de reclamació.
  • Comproveu si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual. Si és així, també ha d’admetre aquest sistema en període de rebaixes.
  • Els establiments comercials disposen de fulls oficials de reclamació/denúncia.

Més informació clicant aquí.