Consells de la Policia Local sobre seguretat en ocupacions il · legals d'habitatges

La Policia Local ens ofereix alguns consells pràctics amb els quals identificar una possible ocupació il · legal d'habitatges en les nostres comunitats i veïnat.

Cal trucar al 092 o al 112 en els casos següents:

  1. Si s'observa la presència de persones desconegudes en la seva escala.
  2. Si sent soroll en habitatges deshabitats.
  3. Si detecta persones ue pel carrer s'interessen per pisos buits.
  4. Si alguna persona està forçant una porta o un altre accés a un habitatge.
  5. Si en l'ocupació hi ha menors, intervenen els serveis socials.


Comunitats de propietaris

  1. Les portes d'accés del carrer han de romandre tancades.
  2. Si hi ha porter automàtic, no és convenient obrir a desconeguts.
  3. Si no hi ha porter automàtic, convenen canviar el pany, quan moltes persones que ja no viuen a l'escala tenen la clau de la porta.
  4. Les comunicades han d'estar informades de les obres. Si es detecta alguna persona amb eines, sense que hi hagi cap obra prevista, cal trucar a la Policia.