Comunicat de l’Equip de Govern als treballadors de l’Ajuntament, empreses i organismes municipals de Santa Coloma de Gramenet

A tots els treballadors de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, als dels seus patronats i instituts, IME i Escola de Música, i als de totes les empreses municipals, Gramepark SA, Grameimpuls SA i Grametres SA.

Santa Coloma de Gramenet, a 6 de novembre de 2009. Des de la profunda consternació que ens ha produït els fets relacionats amb el cas Pretòria i que afecten greument el nostre Ajuntament, però també des de la responsabilitat que tenim envers els ciutadans de Santa Coloma i cap els treballadors de l’Ajuntament i les seves empreses municipals, l’equip de govern de l’Ajuntament vol manifestar:

En primer lloc el seu profund agraïment a tots i cadascun dels treballadors de l’Ajuntament i de les seves empreses, per la seva professionalitat, responsabilitat i actitud de servei en aquests moments tan difícils. Això ha estat l’element fonamental que ha permés que, en la mesura del possible, els serveis als ciutadans hagin continuant prestant-se amb la eficiència i la normalitat que els caracteritza. Volem fer un reconeixement explícit de l’esforç i implicació personal, que ha anat molt més enllà del deure professional, de la gran majoria de treballadors municipals que, en aquests moments de desconcert, son els que veritablement han suportat el manteniment dels serveis ciutadans.

També volem manifestar que l’Ajuntament, els seus ens i empreses han pres les mesures organitzatives oportunes per tal de garantir el correcte funcionament dels serveis i els canals jeràrquics i organitzatius, al temps que executen les mesures cautelars vinculades amb els expedients i actuacions relacionades amb el cas, tot posant-se a plena disposició de les es autoritats judicials per al total esclariment dels fets en la mesura que afecten a la Institució. En aquest sentit, demanem a tots els treballadors que mantinguin la màxima col·laboració i disposició envers les autoritats competents en aquest cas.

Des de les gerències i les direccions de serveis, i molt especialment des de Recursos Humans, s’han posat tots els mitjans disponibles al servei de la normalització administrativa i organitzativa de la Institució.

Finalment, l’equip de govern vol manifestar a tots els treballadors que, tot i les enormes dificultats del present i de les expectatives més immediates, el seu ferm compromís amb la Ciutat i els seus ciutadans, però també amb tots i cadascun dels treballadors públics. Volem manifestar explícitament la nostra voluntat de mantenir els nostres compromisos de negociació col·lectiva, la defensa dels drets dels treballadors, el manteniment dels llocs de treball i la pràctica d’una política de personal oberta i transparent basada en la concertació.

Gracies a tots, treballadors i treballadores per Santa Coloma.

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Per a més informació:

comunicacio@gramenet.cat