Comerciants i clients ja poden mediar les seves diferències en la Junta Arbitral de Consum

Santa Coloma és el primer municipi de Catalunya que posa en marxa aquest sistema arbitral. La Junta Arbitral de Consum és un recurs de proximitat, ràpid, àgil i gratuït.

Dijous vinent 18 de febrer se celebraran les primeres sis vistes de la Junta Arbitral de Consum a la nostra ciutat. En aquesta ocasió els membres del tribunal es desplaçaran a Santa Coloma de Gramenet; les següents vistes es realitzaran per videoconferència i tindran lloc al final del mes de març.

L'Ajuntament i l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya van signar el 30 de setembre un conveni per a la implantació a la ciutat de la Junta Arbitral de Consum. Es tracta d'un organisme de proximitat, la finalitat del qual és l'arbitratge en els conflictes que puguin sorgir entre consumidors i establiments comercials o empreses. L'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) tramita les queixes que requereixen la intervenció de l'esmentada Junta. Les vistes es celebren en la nostra ciutat, amb la qual cosa s'eviten desplaçaments enutjosos.

Les dades facilitades per l'OMIC relatives a l'atenció prestada durant l'any 2009 són suficientment eloqüents. L'any passat, l'OMIC va oferir 1.040 assessoraments jurídics. El nombre total de mediacions convocades va ser de 64, i es va assolir un acord en 20 ocasions. A més, es van obrir 961 expedients per reclamacions diverses.

Santa Coloma és el primer municipi de Catalunya on s'ha implantat la Junta Arbitral de Consum per intercedir en qualsevol conflicte que tinguin els consumidors colomencs, no només en l'àmbit municipal sinó en tot el territori català. Es tracta d'un instrument més que es posa al servei del sector comercial local per seguir dotant-lo de solidesa i competitivitat, una via àgil i senzilla que acosta l'arbitratge de consum a la ciutadania i als establiments comercials i empreses sense cap tipus de cost econòmic.

Procediment àgil i eficaç
L'arbitratge de consum és un procediment extrajudicial de resolució de conflictes entre consumidors i establiments comercials o empreses, en el qual un tercer, l'òrgan d'arbitratge, decideix la solució que ha d'adoptar-se. La resolució arbitral té rang decisori i no es pot recórrer judicialment.

L'Ajuntament, a través de l'OMIC, rep les queixes dels ciutadans i inicia, en primer lloc, la mediació amb l'empresa reclamada. En cas que no s'arribi a un acord entre les parts, es tramita la reclamació per la via de l'arbitratge de consum i es convoca el Col·legi Arbitral. Els avantatges per als ciutadans són evidents, ja que es tracta d'una via àgil, gratuïta, ràpida i senzilla de resolució de conflictes. No cal l'assistència d'advocat ni de procurador. També hi ha avantatges per als establiments comercials. L'adhesió al sistema arbitral és símbol de qualitat i transparència i dóna més grans garanties als clients. L'exhibició del distintiu d'adhesió dóna més confiança a les persones que travessen les portes de l'establiment. L'arbitratge de consum, finalment, permet que l'empresa reclamada pugui demanar-li al client que li aboni les quantitats pendents de pagament relacionat amb el conflicte en qüestió.