Comencen les obres d’ampliació de l’Escola Riera Alta

El dimarts 8 de maig es van iniciar la segona fase de la construcció de l’Escola Riera Alta, que ampliarà les instal·lacions del centre.

Amb una durada aproximada de 8 mesos, les obres tenen l’objectiu de crear 12 aules i 9 més específiques, un gimnàs i una pista poliespor­tiva amb vestuaris, la biblioteca, el menjador la cuina i altres serveis administratius necessaris pel funcionament de l’escola. L’ampliació es farà de manera adossada a la única planta de l’edifici del centre, amb façana als carrers d’Alps i de Santa Eulàlia i la plaça de la Pau.

El departament d’Ensenyament de la Generalitat, va encarregar a l’empresa GISA, la redacció del projecte executiu i les corresponents obres de segona fase d’aquesta escola. Al mateix temps, GISA va adjudicar tota l’obra a la constructora Benito Arnó e hijos,S.A. La superfície de construcció és de 2.865,28 m2 i el pressupost d’execució del contracte és de 3.407.408,11 .

Per tal d’iniciar les obres, està previst que el 7 de maig es comencin a col·locar les tanques a tot l’àmbit d’actuació, que afectarà la plaça de la Pau.

Inicialment no està previst fer cap tall de carrer degut a les obres però, com a qualsevol nova construcció, durant els treballs poden produir-se talls puntuals de trànsit, desviaments a vianants, sorolls o algunes molèsties a les persones que viuen al voltant, per la qual cosa l’Ajuntament demana precaució i disculpes per aquestes possibles alteracions. La construcció d’aquest nou equipament és una bona notícia per a tota la ciutat, però especialment per als veïns i les veïnes del barri de la Riera Alta.

*Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 462 40 00, de l’Ajuntament.