Comença una campanya sobre l’aplicació de la Llei antitabac a les terrasses d’hostaleria

A partir de febrer i durant tres mesos, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament, portarà a terme a la ciutat una campanya intensiva per reforçar l’aplicació de la Llei antitabac a les terrasses de bars i restaurants.

El tabaquisme i l’exposició al fum del tabac són un dels principals problemes de salut a Catalunya, on encara fumen al voltant d’1´5 milions de persones adultes i anualment es produeixen prop de 10.000 defuncions atribuïdes al tabac.

L’aplicació de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, amb les seves modificacions, va suposar un important avenç per a la prevenció i el control del tabaquisme. Un dels principals objectius d’aquesta legislació va ser la protecció de la salut de les persones mitjançant la prohibició de fumar en espais tancats, que va contribuir a la normalització social dels espais lliures de fum i a la reducció de la incidència de malalties causades pel fum ambiental de tabac.

L’adopció de la Llei antitabac ha suposat importants beneficis en la salut, ha estat ben acceptada i no ha tingut repercussions econòmiques negatives. Segons dades del 2018 dels serveis d’inspecció, més del 75% dels casos d’infracció es donen en establiment de restauració, tot i que l’esforç del sector de l’hostaleria ha contribuït molt a la seva correcta aplicació en la majoria de les ocasions. Malgrat les diverses campanyes, existeixen encara espais on es pot millorar el grau de compliment de la llei, com per exemple a les terrasses  exteriors cobertes i envoltades de més de dues parets o paraments laterals, com també a re tancaments construïts als accessos de bars i restaurants on es posarà especial ènfasi en la vigilància per part de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya.

Per continuar millorant la salut de la població és necessari assegurar el compliment de la normativa sobre el tabac. En aquest sentit, els resultats obtinguts del grau de compliment de la prohibició de fumar en terrasses cobertes en els diferents municipis serà determinant perquè el Departament de Salut inclogui noves restriccions al consum del tabac a la futura Llei d’addicions que es troba actualment en fase d’elaboració i redacció.

El sector de l’hostaleria ha col·laborat amb les autoritats sanitàries de forma exemplar i majoritària, per tal de fer efectives les mesures de prevenció de l’exposició al fum del tabac. Tot i així, l’Ajuntament col·labora amb el Departament de Salut insistint en el compliment de la llei i difonent entre les persones que són titulars dels establiments de restauració la prohibició de fumar en espais tancats (incloses les terrasses amb sostres i més de dues parets laterals), a fi i efecte de protegir la salut dels clients i treballadors i evitar possibles sancions.