Comença la urbanització del c. Baró per pacificar Riu Nord

Durant la primera quinzena de juny, està previst començar les obres del projecte d’urbanització dels carrers Baró i Mare de Déu dels Àngels, per tal de pacificar-los, ja que són els carrers d’entrada i sortida al barri Riu Nord.

Recordar que aquest barri està previst convertir-lo en un barri per a vianants o Zona de Baixes Emissions (ZBE). Una de les mesures principals per aconseguir-ho consisteix en la disminució de la circulació de vehicles de pas, deixant alliberada del trànsit de pas la xarxa viària veïnal interior.

Les obres previstes consisteixen a pacificar aquests carrers mitjançant la construcció de vials en plataforma única, de manera que la calçada i les voreres estaran al mateix nivell, donant prioritat al vianant respecte al vehicle i afavorint la circulació de vianants amb mobilitat reduïda. També inclou la plantació d’arbrat, renovació de la xarxa d’enllumenat per unes llumeneres més eficients, i el soterrament de xarxes aèries de telecomunicacions i de baixa tensió.

Durant les obres es permetrà la circulació de vehicles que disposin de gual a la zona, i les operacions de càrrega i descàrrega.

Trams que s’urbanitzaran:

Entre el carrer Mare de Déu dels Àngels i l’avinguda Pallaresa, els carrers Baró i Mare de Déu dels Àngels, i el passeig de la Salzereda i el carrer Baró
Durada aproximada: 5 mesos
Pressupost: 258.323 €