Celebració de noces d'or de les parelles colomenques

L'Ajuntament prepara la celebració de les noces d'or de totes aquelles parelles empadronades a Santa Coloma que es van casar en els anys 1958 i 1959. Per poder participar en aquesta celebració han de presentar la instància corresponent, aportant l'original del llibre de família i la fotocòpia de la pàgina on consti la data del matrimoni.

El termini per a la presentació de la sol·licitud s'acaba el 31 de març i es podrà els dilluns i dimarts, de 9.30 a 12.00 hores en el Departament de Protocol (Alcaldia).