Canvi de sentit de circulació a Pau Clarís

El divendres 28 es procedirà al canvi i a partir del 3 de març l'autobus B-14 modificarà el seu recorregut a petició del veïnat de la zona.

El proper divendres 28 de febrer es procedirà al canvi de sentit de circulació del tram del carrer Pau Clarís, comprès entre Avinguda Generalitat i Elcano, que passarà a tenir entrada pel primer i sortida pel segon.  Es canviarà de banda l’estacionament, per poder recollir els contenidors.

El dilluns següent, 3 de març, l’autobús B-14 podrà passar a fer el recorregut Av. Generalitat -Pau Clarís-Elcano-Parcerisses i així poder cobrir la zona del CAP del Raval, a petició expressa feta pel propi veïnat del barri.