Canvi de gespa als camps de futbol

Es farà aquest estiu a Can Zam I, Can Zam II i Camp Nou Municipal.

El darrer plenari municipal ha ratificat la licitació del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment de la gespa artificial i de l’equipament esportiu dels camps municipals de futbol de Can Zam I, Can Zam II i Camp Nou Municipal mitjançant arrendament operatiu, durant 8 anys.

El termini d’execució per al subministrament i instal·lació de la nova gespa a cadascun dels camps és de 38 dies feiners, un cop es faci l’adjudicació. El contracte estipula un període de 96 mesos (8 anys) per al manteniment, amb tasques mensuals i anuals-També inclou la renovació de les porteries i els canons de reg dels 3 camps.

El pressupost de licitació és de 869.617,09 euros (IVA inclòs).