Campanya per controlar el mosquit tigre

L’Ajuntament, en coordinació amb la Generalitat, manté vigent la campanya de control del mosquit tigre. Recordem a la ciutadania les principals mesures de prevenció davant d'aquests insectes.

A Santa Coloma, l’empresa que fa el control de plagues de l’Ajuntament té un pla específic de tractament d’embornals i espais de risc, amb larvicida, però només és efectiu en casos en què es pugui delimitar l’espai. Per a la resta, és fonamental la col·laboració ciutadana: No hi ha problema en cas de piscines ni basses plenes, sinó només quan queden pocs centímetres cúbics d’aigua.

Consells del Departament de Salut

La prevenció és el millor mètode: s’ha de prevenir, eliminant els llocs on poden criar les larves. Aplicar insecticides no és efectiu perquè es dispersa ràpidament en l’ambient de l’entorn i perd efectivitat, i perquè el mosquit cria en molts llocs, separats, independents i en petites quantitats i sempre hi ha focus arreu (el podem trobar en testos o plats de tots els balcons d’una comunitat).

Es cria sobretot en recipients domèstics que hi pot haver en qualsevol pati o balcó. De fet, el Servei de Control de Mosquits considera que un 80% dels focus estan en propietats privades i a qualsevol altura (des d’un hort a una terrassa d’un àtic).

No sol criar en aigua en moviment ni en grans superfícies (p. ex, no solen criar ni a les piscines, ni al llac de can Zam ni a la vora del riu si hi ha aigua suficient, tot i que també s’hi fan tractaments periòdics).

Cal recordar la importància de mantenir els patis i balcons sense racons amb aigua estancada, que és on creixen les larves. Alerta sobretot amb els plats dels testos, garrafes d’aigua, safareigs, canelons de desguàs de les teulades, escletxes entre rajoles trencades de la terrassa, plats de menjar de gossos i gats, galledes de fregar...  S’ha d’eliminar la cria en el lloc on es fan, simplement buidant l’aigua i posant-los cap per avall. Si ho fem tots l’evitarem, perquè el mosquit adult difícilment es mou més d’1 km a la rodona d’on hi ha les larves (no ens vindran mosquits que hagin sortit de larves de Montcada, per exemple)

Enguany, en haver tingut un hivern no massa fred, no han mort totes les larves, i les temperatures altes junt amb les pluges d’aquests últims dies fan que les femelles hagin madurat abans i les que ja són adultes ja poden començar a picar i a posar nous ous, de manera que cal extremar les precaucions.

Si estem en una zona amb presència de mosquits (es distingeixen per les ratlles blanques al cos, i pot arribar als 10mm de longitud)i no els podem evitar, sí que podem evitar les picades: posem-nos màniga llarga sobretot durant el dia i en llocs amb ombra i humits (estades al riu, al càmping, a un parc públic...), i posem mosquiteres si dormim amb les finestres obertes.

Si tot i amb això ens pica, hem de rentar bé la picada amb aigua i desinfectar-la. Si persisteix la molèstia o fa reacció i es manté dura, calenta i amb molèsties, és recomanable consultar el metge.

A Catalunya no està demostrat que actuï com a portador de cap malaltia, però val més prevenir perquè són espècies susceptibles de ser-ho en climes i latituds que li siguin favorables.

Actuacions regulars contra les altres plagues

A més de la campanya de prevenció del mosquit tigre, l’Ajuntament actua davant d’altres plagues amb desratitzacions, desinsectacions i desinfeccions (l’anomenat DDD). Ho fa de manera regular en carrers, solars, parcs, embornals i edificis municipals. La ciutat disposa també d’un pla d’actuació específic per a vespes i mosquits.

La lluita contra els insectes i les plagues és una mostra d’actuació conjunta de l’Ajuntament i la ciutadania. A més de les molèsties pròpies de les plagues, les aus urbanes (coloms, tórtores...) també són una font d’insalubritat. L’ordenança municipal prohibeix donar-los menjar per evitar que es concentrin i que amb les seves deposicions, o per contacte amb les potes, escampin paparres i altres insectes que poden picar o transmetre malalties.
Els comerciants d’establiments de menjar han de tenir un pla DDD que en garanteixi la salubritat i la bona qualitat dels aliments. Les comunitats de propietaris han de vetllar perquè l’edifici estigui lliure de plagues, i l’Ajuntament els pot donar la informació que necessitin. Al parc fluvial del Besòs i a Can Zam hi ha actuacions periòdiques de desinsectació, incloent-hi els petits mosquits negres que no piquen però que causen molèsties, sobretot al veïnat del passeig de la Salzereda i l’entorn.

Davant de qualsevol dubte, consulta o queixa, us podeu adreçar a les dependències de l’OIAC o al Departament de Zoonosi del Servei de Medi Ambient (pl. de l’Olimp, s/n), on s’atenen les incidències. Aquest treball conjunt és imprescindible per aconseguir que la ciutat estigui lliure de plagues i més neta.