Campanya de l’OMIC en els establiments d’electrodomèstics de la ciutat

Al llarg dels darrers dies, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) ha endegat una campanya de control dels establiments de venda d’electrodomèstics que té tres objectius: conèixer el nivell de compliment de la normativa de disciplina de mercat i la implantació de la informació sobre la TDT, informar el comerciant de l’aplicació de la Llei de garanties i donar una còpia de les bases reguladores per a l’atorgament del segell de qualitat.Els comerciants rebran informació sobre el protocol específic per al sector d’electrodomèstics, sobre  la Llei  de garanties en la venda de béns de consum i sobre les característiques del distintiu de qualitat.