Bonificacions al comerç per les obres del centre

En cas de realització d’obres a la via pública es poden sol·licitar reduccions a la quota del preu públic de la recollida de residus comercials i industrials i a l’impost sobre activitats econòmiques.

Els propers dies, els treballadors del Servei Municipal de Comerç visitaran els establiments comercials de la zona del centre, en la qual s’estan fent obres d’urbanització, per tal d’informar-los de les bonificacions municipals a les quals es poden acollir.
La normativa estableix, en cas de realització d’obres a la via pública, que es poden sol·licitar reduccions a la quota del preu públic de la recollida de residus comercials i industrials i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
Tot i que els representants de l’Ajuntament ja han mantingut diverses reunions amb els comerciants per informar-los del desenvolupament de les obres i de les bonificacions, cal recordar que se’ls facilitarà personalment la documentació per fer la petició de reducció. L’imprés també es podrà recollir a les dependències de l’OIAC.

Oficina d'informació a la ciutadania

Els recordem que hi ha una "Oficina d'Informació de les obres del centre", que està situada al carrer de la Balldovina, 7. L'horari d'atenció és de dilluns a dimecres de 16.00 a 18.00 hi els divendres de 10.00 a 12.00 h.

Per a més informació, poden trucar al telèfon 93 462 40 37 (de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h) o enviar un correu electrònic aobrescentre(at)gramenet.cat.