Bonificacions a l’Impost sobre béns immobles

Fins el dia 16 de març es poden demanar les bonificacions a l’Impost sobre béns immobles.

Hi tenen dret a la sol·licitud les persones titulars d’immobles que gaudeixin del títol de família nombrosa, les que són titulars d’immobles els quals en algun exercici entre el 2007 i el 2013 van gaudir de bonificació per ser de protecció oficial (NOVA), i les que són titulars d’immobles d’ús residencial destinats a habitatge amb renda limitada per norma jurídica (NOVA).

Cal necessàriament demanar cita prèvia per realitzar aquests tràmits al telèfon 93 462 40 90, o be mitjançant aquest enllaç

Per a més informació, escriure per correu electrònic a l’adreça gestiotributaria@gramenet.cat, o trucar al telèfon 93 4624000, extensió 3272, en horari de 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres