Avís preventiu de contaminació atmosfèrica

L'Àrea Metropolitana viu un episodi ambienta contaminant No2.

Estem en una situació d’avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica pel contaminant NO2 a tota la zona de protecció especial de l’Àrea Metropolitana dins la qual es troba Santa Coloma de Gramenet. Aquest avís s’activa quan els nivells de CO2 s’incrementen en algunes estacions de control de la zona. En aquesta ocasió l’increment s’ha donat a tres estacions de Barcelona.
En aquest sentit, es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s’informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització.

En aquesta situació, és important tenir en compte un seguit d’actuacions per a la reducció de les emissions de contaminació:

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
  • Utilitzar el transport públic.
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre
  • lloc de l'empresa, més a prop de casa…)
  • Utilitzar el cotxe compartit
  • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc)
  • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
  • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.
  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils,  llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades.Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.