Audiència pública sobre ordenances fiscals, preus públics i pressupost

El proper dijous 16 d'octubre, a les 19 hores, tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament, l'audiència pública informativa sobre les ordenances fiscals i preus públics i el pressupost general d'aquest Ajuntament per l'any 2009.

Aquesta audiencia pública comptarà amb la presència dels tinents d'alcalde que formen part de l'equip de govern, directius i tècnics municipals.