Arranjament del paviment d'Anselm Clavé

S'han iniciat les obres de millora de la calçada del c/Anselm Clavé que actualment presenta deficiències puntuals.

L’àmbit d’actuació serà el carrer en tota la seva longitud, és a dir entre Plaça de la Vila i Rafael Casanova.

Als trams entre Rafael Casanova i Sant Pere, i entre Vistalegre i Plaça de la Vila, els treballs consistiran a executar la reparació dels punts en mal estat amb la retirada del paviment i l’aprofitament de les peces en bon estat, sanejant aquestes àrees malmeses. Un cop sanejada la base es restituirà el paviment, amb el mateix tipus de peces de pedra utilitzades fins ara. També es preveu la instal·lació d’un sistema de vàlvules antiretorn per evitar les  males olors provinents de les reixes del sistema de clavegueram.

L’import d’inversió de les obres és de 48.249,74 € i es preveu que finalitzin el 30 de novembre.