Aprovat el projecte de reforma de Wagner per prioritzar els vianants

Degut als treballs de renovació de la canalització d'aigües al carrer Wagner, aquest dijous 23 es tallarà la circul.lació de vehicles entre Mozart i Beethoven.

 

Han començat els treballs de substitució de les canonades d'aigua previs a la urbanització definitiva del carrer Wagner amb una duració dels treballs de dos mesos. Per aquestes obres de renovació al carrer Wagner, aquest dijous 23 es tallarà la circul.lació de vehicles en aquesta via entre Mozart i Beethoven.

Amb un pressupost de 491.982 euros i una superfície d’actuació de 1.608m2, el projecte inclou la renovació de paviment i voreres de tot el carrer per transformar-lo en plataforma única -mateix nivell de calçada i voreres- amb l’objectiu d’afavorir el desplaçaments i la seguretat de les persones. El projecte contempla, a més, l’actualització de la xarxa de clavegueram, la instal·lació d’un enllumenat mitjançant tecnologia de led’s per a l’estalvi energètic, una nova senyalització viària, la plantació d’arbrat i la col·locació de mobiliari urbà. Es preveu que les obres comencin el segon trimestre del 2018. El projecte es pot consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Santa Coloma.