Aprovat el Pla de recollida de la fracció orgànica de residus en Santa Coloma

Al Ple d'aquesta setmana, el govern municipal ha aprovat el Pla de desplegament de la recollida de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM) en Santa Coloma.

 

El document estipula, entre altres aspectes, que la implantació es realitzarà en tres anys, des del primer trimestre de 2010 al primer trimestre del 2012. Té en compte la instal·lació de 250 contenidors de 240 litres, càrrega del darrere, amb recollida diària de residus orgànics els 365 dies de l'any.

Actualment, i des del 2002, l'Ajuntament de Santa Coloma té en marxa la recollida orgànica diària en establiments comercials de la ciutat –fruiteries, restaurants i col·legis, entre d'altres.

Una vegada l'Agència de Residus de Catalunya aprovi el document, l'Ajuntament estendrà la recollida orgániza a tota la ciutat. Paral·lelament estan previstes campanyes d'informació i sensibilització dirigida als colomencs. En aquest sentit, es realitzarà el mateix procés que el de l'Acord Cívic per la Neteja mitjançant el qual, s'ha informat i instat a la coresponsabilitat ciutadana, districte per districte i entitat per entitat, per a una correcta gestió de tots els residus de la ciutat.

El servei de neteja de l'Ajuntament realitzarà un seguiment del desenvolupament i correcte compliment de tots els aspectes del nou Pla. De la mateixa manera, serà imprescindible de la col·laboració de tots els ciutadans en la recollida responsable dels residus orgànics, aspecte fonamental per reduir l'impacte ambiental i avançar cap a un futur més sostenible.