Aprovades les bases definitives dels habitatges del Miguel Hernández

El lloguer s'adaptarà als ingressos de les persones adjudicatàries.

L’Ajuntament ha aprovat definitivament les Bases Generals d’adjudicació dels habitatges dotacionals per a persones majors de 65 anys amb espais i serveis compartits, a l’edifici situat a la confluència dels carrers Almogàvers i Laredo, al barri de Can Calvet, on estava ubicada l’antiga escola “Miguel Hernández”.

Les persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial amb la sol·licitud acceptada que compleixen els requisits de les Bases participaran en el procés d’adjudicació dels habitatges de la “Miguel Hernández”.

El lloguer s'adaptarà als ingressos de les persones adjudicatàries, i serà l'equivalent al 25% dels ingressos de la unitat de convivència, amb un màxim de 350 euros mensuals.