ANUNCI

Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre, s'exposen al públic les llistes del cens electoral.

El proper dia 27 de setembre es celebren Eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, des de el 10 d'agost i fins el 17 d'agost (ambdós inclosos) estaran exposades al públic les llistes del cens electoral perquè les persones que observin errades puguin formular les corresponents reclamacions.

Els interessats hauran de portar el DNI, passaport o permís de conduir i adreçar-se a:

Ajuntament (OIAC), Plaça de la Vila nº1, de dilluns a divendres de 8:30hores a 13:30hores.