Al Barcelonès Nord és on més ha baixat l'atur al febrer.

Segons l'Observatori del Barcelonès Nord, a Santa Coloma, l'atur registrat ha baixat més que a la mitjana de la comarca amb 1.095 aturats menys al febrer.

Baixa l’atur registrat al febrer. La davallada més important li correspon al Barcelonès Nord (-0,2%). A Espanya, Catalunya i l’àmbit metropolità el descens és el ben bé el mateix (-0,3%). També hi ha un descens de l’atur registrat dels estrangers, que es concentra al Barcelonès Nord. Aquest mes de febrer al Barcelonès Nord hi ha 36.194 persones inscrites a l’atur, el 22,9% del total d’aturats de la comarca del Barcelonès. El 17,3% d’aquest aturats (6.264 persones) són estrangeres.
Per ciutats, a Santa Coloma ha baixat més que a la mitjana de la comarca amb un (-0,5%)

Pel que fa a la evolució internaual de l'atur, al Barcelonès Nord la davallada és del -8%, una mica per sobre de Catalunya (-7,7%), i Espanya (-6,2%). El descens més gran és a l’Àmbit Metropolità (-8,2%).Per ciutats,Santa Coloma es destaca amb un -8,4% de devallada de l'atur, per sobre també de la mitjana amb 1.095 aturats menys aquest últim mes de febrer.

Pel que fa a altres municipis del Barcelonès Nord, el descens a Sant Adrià és del -2,5%. A Barcelona ciutat decreix un -7,4% i a l’Hospitalet un -6,8%

Fent la comparativa respecte del febrer de l’any passat, l’atur registrat baixa a tots els àmbits territorials, tan pel conjunt de treballadors com pels treballadors estrangers. Aquesta davallada interanual beneficia tots els col•lectius excepte els aturats sense ocupació anterior, que creixen tant pel conjunt de treballadors com pels treballadors estrangers. Pel que fa a Santa Coloma, l'atur ha baixat els últims 12 mesos del 21,3% al 19,5% actual.