Convocatòria oberta fins al 29 d'abril

Ajuts al pagament al lloguer per a persones grans

S'obre la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per a persones majors de 65 anys que es poden tramitar presencialment a les oficines de Gramepark.

S'ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ DSO/414 /2022, de 18 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2022, els anomenats Ajuts LG.

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que, en l'any de la convocatòria, tinguin de 65 anys o més en risc d’exclusió social que estiguin empadronats a l’habiatge.

L'import mensual de la subvenció és d'un màxim de 200 euros i d'un mínim de 20 euros.

L’import màxim de lloguer mensual no pot ser superior als 800 euros

Totes les persones interessades en sol·licitar aquest ajut ho poden fer des del 25 de febrer de 2022 al 29 d’abril de 2022.

Les sol·licituds es podran presentar presencialment o electrònicament.

Aquelles persones que ho vulguin fer presencialment els hi donarem cita, per telèfon (93 392 47 45) o a les oficines de Gramepark, Plaça Jose Cámara de la Hoz s/n.