15.174 alumnes d’educació infantil, primària i secundària comencen el curs escolar dimarts

L’Ajuntament destina 2.900.000 € a beques i ajuts escolars, i se’n benificien més de 4.200 alumnes que pertanyen a famílies vulnerables.

Dimarts, 12 de setembre, començarà oficialment el curs 2017-2018. En total, 15.174 alumnes, des de P3 fins a 4t d’ESO, tornaran a les aules. D’aquesta xifra global, 3.302 escolars pertanyen a l’etapa educativa infantil (de 3 a 6 anys). N’hi ha 7.316 a primària (de 6 a 12 anys) i 4.556 a secundària (de 12 a 16 anys).

Aquestes xifres s’incrementaran amb l’alumnat de l’educació postobligatòria (cicles formatius i batxillerat), les dades de la qual s’estan acabant de perfilar. Sí es coneix el nombre de nens i nenes matriculats a les escoles bressol municipals: 615. En aquest àmbit, l’aula multisensorial, que es posarà en marxa en una de les classes de nadons de l’EBM Les Oliveres, és una experiència innovadora. L’aula està pensada com un lloc terapèutic per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. És una
iniciativa sobre espais d’estimulació multisensorial de la Diputació; l’Ajuntament s’hi va adherir el curs passat.

Llibres de text

Com no podia ser d’una altra manera, es manté el compromís de garantir una escola pública de qualitat amb serveis a l’abast de totes les famílies. En aquest sentit, la inversió municipal en els programes de reutilització de llibres de text (infantil i primària) i ordinadors (1r d’ESO) és de 939.385 €. Cal destacar l’adquisició d’equips per a infants amb greus deficiències auditives a l’Escola Salvat Papasseit i a l’Institut Numància.

Beques de menjador

Més de 4.200 infants en situació de vulnerabilitat accediran a les ajudes atorgades per l’Ajuntament, que hi destina 2.900.000 €. La part més important d’aquesta inversió correspon a les beques de menjador. El curs passat van haver-hi 3.249 infants becats i l’aportació municipal va ser de 1.772.866,80 €.

Els ajuts comencen a l’escola bressol. En aquesta ocasió, de les beques d’escolarització de l’etapa primerenca, se’n beneficien
250 infants. El programa ofereix places becades fins al 90% del preu de l’escolaritat i beques del 100% del cost del menjador per a infants de 0 a 3 anys en situació de vulnerabilitat. L’aportació municipal supera el mig milió d’euros.

Hi ha també unes ajudes per facilitar la participació d’infants i joves (de 3 a 18 anys) en les activitats socioeducatives
extraescolars o esportives. Hi opten les famílies que tenen dificultats per assumir el cost d’aquestes activitats que s’imparteixen en horari no lectiu. En total, 350 nens i nenes se’n beneficiaran (l’aportació municipal s’acosta als 40.000 €).

Cal remarcar finalment dues iniciatives més. D’una banda, el Projecte Xela, un espai on els infants amb diversitat funcional
gaudeixen d’activitats d’oci i lleure en horari extraescolar (30 infants beneficiaris, 80.000 € d’aportació municipal).
De l’altra, els quatre centres oberts que fan una tasca d’intervenció socioeducativa amb nens i adolescents que es troben en situació de risc.

Obres de manteniment


Com cada estiu, s’han dut a terme obres de reforma i manteniment als centres educatius. La inversió global ha estat d’uns 300.000 €. Les més destacades són les obres fetes a les escoles Miguel de Unamuno, Les Palmeres, Fray Luis de León i Jaume Salvatella.

Aquest any, el Programa d’activitats educatives complementaries al currículum, que posa recursos educatius a l’abast d’escoles i instituts, arriba a la 37a edició.

L’Ajuntament destina 2.900.000 € a beques i ajuts escolars, i se’n benificien més de 4.200 alumnes que pertanyen a famílies vulnerables