140 persones es beneficien de noves convocatòries dels plans d’ocupació

Les noves convocatòries inclouen diverses línies d’actuació adreçades a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi, preferentment majors de 45 anys. La millora dels serveis a les persones, de la via pública i dels equipaments de la ciutat són els àmbits més destacats d’aquesta edició.

Els contractes tenen una durada d’entre tres mesos i mig any. Entre ells, destaquen les actuacions vinculades a la millora dels parcs i jardins, la neteja de les instal·lacions esportives, la millora de l’entorn periurbà i per a tasques de jardineria i neteja urbana, suport al serveis municipals (biblioteques, centres cívics...) i el manteniment  i prevenció d’incendis a la Serralada de Marina, entre altres.

Millorar l’accés al Mercat laboral


Els plans d’ocupació són programes de contractació de treballadors i treballadores en situació de desocupació per a la realització d’obres i serveis d’interès social a la ciutat. L’objectiu principal és ajudar als veïns i a les veïnes amb més dificultats per accedir al mercat laboral. A més de les contractacions, aquests programes inclouen formació obligatòria per millorar les competències personals i professionals. Les contractacions es fan en el marc de les convocatòries dels plans d’ocupació de la Diputació de Barcelona i del projecte «Treball als barris» del SOC.