137 colomencs han estat contractats per realitzar treballs amb els plans d'ocupació

Un total de 137 colomencs, homes i dones en situació d'atur laboral, han estat contractats per realitzar durant aquest any 2010 diversos treballs de servei a la comunitat dins els programes destinats a la millora de l'ocupació que impulsa l'Ajuntament.

Aquestes persones duran a terme durant aquest any diversos treballs per al manteniment del medi urbà, de les escoles i de les instal·lacions esportives, i també realitzaran tasques de neteja viària. En aquests moments de crisi, els plans d'ocupació estan resultant un dels mitjans més eficaços, entre les polítiques que promou l'administració, per a la creació de llocs de treball i per al foment de la igualtat d'oportunitats. Aquests plans, que estan destinats a la contractació de persones en situació d'atur per un període de sis mesos per a la realització d'obres i serveis de millora local, aporten un benefici social important, ja que repercuteixen en una millora tangible de la comunitat.

Les 137 persones que han estat contractades treballaran en el manteniment de l'entorn urbà, la neteja viària i en les reparacions i millores que precisin les escoles i els centres esportius municipals. Una part del programa de feines previstes es destinen també al treball de recolçament a la infància, amb la posada en marxa del projecte “Anem i tornem a l'escola”, amb l'objectiu d'evitar l'absentisme escolar, i de suport a les persones amb problemes de dependència, així com a reforçar programes d'ajunt dels serveis municipals de Benestar Social, de dinamització comercial i dels serveis de foment a la formació i l'ocupació de Grameimpuls.

TREBALL ALS BARRIS
Els plans d'ocupació estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i gestionatats per l'empresa municipal Grameimpuls al marc de la convocatòria anomenada “Treball als barris”, destinada al desenvolupament de programes de formació i ocupació perl'any 2010.

L'Ajuntament ha rebut per als plans d'ocupació, que ara comencen, un total d'1.200.000 euros. Santa Coloma va ser dels primers municipis de Catalunya a participar en el citat programa, unit a l'iniciativa de millora urbana de la Llei de barris. Aquest és el tercer any que l'Ajuntament desenvolupa aquesta iniciativa, en una nova edició amb la principal novedad d'amplíar l'entorn d'actuació als barris centrals de Santa Coloma (Can Mariner, Riu Nord, Riu Sud, Riera Alta, Cementiri Vell, Centre y Llatí), que se afegeixen als barris de la serra d’en Mena (Raval, Santa Rosa, Safaretjos y Fondo Alt).

L'Ajuntament incrementa el nombre de programes d'accés al mercat laboral i de millora de les capacitats professionals. Això suposa un augment global del nombre de persones que podran participar a les diferents iniciatives de millora de la ciutat. L'objectiu de “Treball als barris 2010” és augmentar la igualtat d'oportunitats i millorar les possibilitats d'ocupació dels i les colomenques.