Santa Coloma serà la ciutat universitària líder en la docència i la investigació de la seguretat alimentària i la nutrició

Santa Coloma de Gramenet serà, en menys de tres anys, lloc de referència per als estudis superiors i la investigació relacionada amb tots els àmbits de l'alimentació i la nutrició. En el conjunt d'Espanya, només Madrid té un campus universitari dedicat a aquests temes. El nou campus colomenc, d'alta qualitat en matèria alimentària, estarà situat en el Recinte Torribera, considerat idoni per la seva ubicació i accesibilitats en comunicacions.
El treball portat a terme per l'Oficina Promotora del Campus de l'Alimentació, que va emprendre l'Ajuntament en 2003, es concretarà el pròxim 25 d'abril en un conveni mitjançant el qual la Universitat de Barcelona (UB) acorda ubicar els seus centres, unitats d'investigació i instituts relacionats amb el camp de la nutrició en el Recinte Torribera de Santa Coloma.
L'extensió del recinte (33 hectàrees), la seva ubicació (en una ciutat amb serveis, prop de Barcelona i de les principals vies de comunicació, com és Santa Coloma) i la seva provada polivalència d'usos (acull des de fa anys múltiples activitats ciutadanes) han estat decisives per a l'elecció de Torribera com a espai per al futur Campus Universitari de l'Alimentació. Aquest recinte, que és propietat de la Diputació de Barcelona, amb la qual l'Ajuntament té signat un conveni per preservar i potenciar el seu ús públic, ja té una provada experiència com a espai d'acollida d'universitaris, doncs alberga des de 1993 els estudis per a la diplomatura en Dietètica i Nutrició, que imparteix el CESNID, adscrit a la UB, i una delegació de la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
L'alcalde, Bartomeu Muñoz, ja va assenyalar a l'acord previ al conveni que se signarà el 25 d'abril que “l'Ajuntament vol que el campus es converteixi en punt de referència a l'Estat espanyol i en tot Europa i que situï a Santa Coloma al mapa universitari català. Aquesta és una gran oportunitat per avançar en la construcció de la ciutat equilibrada i de qualitat que volem”.
També l'alcalde ha remarcat a totes les seves intervencions sobre la creació del nou gran recinte universitari, l'estreta col·laboració mantinguda amb la Diputació, sense la seva implicació —ha dit— no hagués estat possible transformar els usos de les diverses instal·lacions del Recinte Torribera. El que en el passat segle fora un espai urbanístic tancat i destinat a sanatori mental és avui un recinte polivalent amb diversos usos socials, que en els seus diversos edificis i pavellons acull no només els serveis assistencials per als que va ser creat, sinó també els estudis universitaris abans assenyalats, la seu del Consorci del Parc de la Serralada de Marina i activitats esportives i cíviques obertes a tota la població