Santa Coloma crearà gairebé mig miler d’habitatges públics i impulsarà la millora ambiental del Besòs amb el nou pla d'inversions d'AMB

El programa inclou una trentena de mesures conjuntes enfocades a la integració urbana, la recuperació ambiental, la protecció del litoral, la dinamització econòmica i l’habitatge públic. La proposta, avalada pels ajuntaments del Besòs, requereix d’un compromís interinstitucional, amb inversions de la Generalitat, el Govern central, l’AMB, la Diputació de Barcelona i els mateixos consistoris.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments del Besòs han presentat aquest dimecres a Montcada i Reixac un programa d’actuacions per transformar, cohesionar i dinamitzar l’eix del Besòs. 

Aquest pla, amb un cost de 500 milions d’euros en un termini de 10 anys, requereix d’una col·laboració interinstitucional entre la Generalitat, el Govern central, l’AMB, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments.

L’àmbit per al qual es formulen propostes d’actuació és el que conformen els municipis de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, i els barris de Barcelona confrontants amb el riu Besòs: Vallbona, Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor. Aquest territori compta amb una superfície total de gairebé 60 km2 i una població de prop de 450.000 habitants.

Les propostes de millora i transformació es basen en la integració urbana, la connectivitat, la recuperació ecològica i paisatgística del riu, la protecció i resiliència de la franja costanera, la rehabilitació i reactivació econòmica i l’impuls d’habitatge protegit.

L'alcaldessa, Núria Parlon, que ha encapçalat la representació de l'ajuntament colomenc a l'acte de presentació del nou pla d'inversions ha assenyalat que "aquestes actuacions suposen respostes concretes per a la superació de dèficits històrics a Santa Coloma de Gramenet, respostes consensuades en el marc de la conca metropolitana del Besòs. Entorn els eixos de recuperació mediambiental, habitatge públic i millora econòmica, Santa Coloma continua avançant en la seva transformació, en col·laboració amb les administracions supramunicipals com l’AMB".

Transformació urbana i mediambiental

Entre les intervencions urbanístiques i mediambientals incloses en aquest paquet de mesures, per a la llera del riu, en el seu pas per Santa Coloma, hi trobem:

  • Connexió dels marges del Besòs. Creació de noves passeres per a vianants i bicicletes que connectin els marges del riu i millorar els passos transversals per facilitar la integració urbana i els desplaçaments entre els diferents barris de l’eix del Besòs.
  • Renaturalització i millora ambiental del riu Besòs. L’AMB està treballant en la primera fase d’aquesta renaturalització, que consisteix en la creació d’un refugi de biodiversitat entre el Pont Vell i Can Zam. A banda, també es proposa la millora de les zones verdes adjacents al riu, amb la revegetació i plantació d’espècies autòctones en passeigs i parcs annexos a l’espai fluvial.

Més habitatge públic

Aquest pla d’actuacions inclou un impuls de noves promocions d’habitatge de protecció oficial per part de les societats promotores públiques. L’IMPSOL i Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) preveuen la nova construcció de 1.039 habitatges en els 4 municipis de l’àmbit del Besòs amb una inversió aproximada de 185 M €.
El programa de construcció de vivenda protegida d'aquestes dues promotores crearia 437 nous habitatges públics a Santa Coloma de Gramenet.
Pel que fa a l’INCASÒL, s’ha previst la promoció de 38 d’habitatges més a la nostra ciutat. El total d’habitatges previstos per l’INCASÒL és de 454 amb una inversió aproximada de 58 M €.

Foment de la rehabilitació d’habitatges

El Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) preveu actuar en la rehabilitació del parc d'habitatge existent als barris de la llera del Besòs, amb la finalitat de promoure la millora de l'eficiència energètica, la conservació i l’accessibilitat als habitatges. Les actuacions seran cofinançades pels fons Next Generation i les aportacions de les comunitats de propietaris, que tindran tot el suport tècnic i gestor del CMH.
Es preveu la rehabilitació d’aproximadament 618 edificis en els municipis de l’àmbit del Besòs amb una inversió total prevista de 30 M €.