Nou reforç a la recollida de cartró als comerços

L'Ajuntament va posar en marxa, l'any 2008, un servei específic i gratuït de recollida porta a porta de cartró per als petits i mitjans comerços ubicats a les principals zones comercials de la ciutat.

L'objectiu era recuperar i garantir el reciclatge de tots els cartrons comercials i evitar que es dipositessin en llocs inadequats, com la via pública o els contenidors de recollida selectiva destinats fonamentalment als residus domèstics (contenidors blaus o contenidors grisos de rebuig). En els anys 2014 i 2016 es van fer campanyes de sensibilització adreçades a tots els comerciants per millorar la recollida de l'cartró comercial. El resultat obtingut va ser un increment de més de l'30%.

La nova campanya que comença ara és un recordatori de les anteriors, amb la finalitat que els establiments coneguin el servei de recollida de cartró i facin ús.

Hi haurà diferents actuacions. Destaquem les visites als establiments a càrrec de personal tècnic en medi ambient, per resoldre qualsevol dubte o problema als potencials usuaris de el servei, i la millora dels recorreguts i temps de pas dels camions de recollida. També, es distribuirà material informatiu amb horaris i informació sobre la recollida, així com adhesius identificatius per al cartró comercial.

La recollida de cartró als comerços es porta a terme de dilluns a dissabte, de 14 a 16 h. Els establiments han de col·locar el cartró, plegat i identificat amb l'adhesiu esmentada, a la façana de la botiga, on no s'interrompi el pas a vianants i 30 minuts abans del pas de l'camió.

Recordem que el cartró és un material de fàcil reciclatge. Amb l'adopció de petits hàbits de gestió es pot incrementar sensiblement la seva recuperació en els establiments. El cartró també és un material altament valoritzable, que es tradueix en un retorn econòmic més gran per a l'Ajuntament i un millor servei a major recollida d'aquest material al municipi.