Millora del servei de recollida de residus comercials

Es posa en marxa un reforç del servei de recollida de cartró comercial i de recollida orgànica comercial.

Aquest dilluns 3 doctubre, l'Ajuntament posa en marxa un reforç del servei de recollida de cartró comercial i de recollida orgànica comercial. La millora del servei es concretarà amb una ampliació horària del servei de recollida orgànica que funcionarà, de dilluns a dissabte, de les 14.00 a 20.00 hores (abans s'iniciava a les 16.30 h), cosa que permetrà ampliar les rutes i sobretot fer una segona ronda de servei per cobrir la franja de tancament dels establiments comercials.

Pel que fa a la recollida de cartró també hi ha una notable ampliació horària i el servei es prestarà de 12:30 a 20:00 hores (fins ara finalitzava a les 16:30 h), amb la consegüent ampliació de rutes, i en tots dos casos reforç dels punts negres detectats.

Aquesta aposta per l'increment horari de la recollida de residus comercials s'emmarca a la política municipal de millora de la recollida selectiva a la nostra ciutat.