Més habitatge públic i dues noves escales mecàniques al barri del Fondo

En el marc del sector 2 de l'Eix Bruc han començat les obres d'un nou edifici d'habitatge públic a la Plaça Alfonso Comín i aquest dimecres 19 l'Ajuntament inicia els treballs de construcció de dues escales mecàniques al carrer Bruc.

Recreació virtual de la futura plaça Alfonso Comín

Recreació virtual del carrer Bruc amb les noves escales mecàniques

Nou edifici d'habitatge públic a la plaça Alfonso Comín

Dins de l’àmbit d’actuació de l’Eix Bruc, l’Institut Català del Sòl (INCASOL) ha començat les obres de construcció d’un edifici amb 38 habitatges protegits en règim de lloguer, per a persones de la ciutat.

El pressupost d’adjudicació d’aquesta obra és de 5.432.834,63 € i el termini previst és de 1 any i 10 mesos (22 mesos).

El nou bloc, amb façana a la Plaça Alfonso Comin i al carrer de Mas Marí, quedarà situat davant de l'edifici d'habitatges protegits construït en la primera fase de les obres de la plaça.

Un cop acabat aquest edifici es podrà completar aquesta urbanització de la Plaça Alfons Comín, la primera fase es va obrir a la ciutadania el 2020 i ha permès connectar els carrers de Joan Valentí Escalas i Listz en direcció a Badalona.

Millora de l’accessibilitat del carrer Bruc

En el marc d’aquesta regeneració urbana del Fondo, l'Ajuntament iniciarà el dimecres 19 les obres de construcció de dues noves escales mecàniques al carrer Bruc, entre Joan Valentí Escalas i Mas Marí. S’hi invertiran 444.838,35 € i es preveu que les obres durin uns 6 mesos. Aquest equipament està previst al Pla de Mobilitat d’escales mecàniques aprovat el 2008 i dóna continuïtat a les existents al tram de dalt. A més de la col·locació de les dues escales s’urbanitzarà el carrer amb plataforma única i s’hi ubicaran zones enjardinades.

Durant les obres es tallarà de manera permanent el trànsit de vehicles en aquest tram del carrer Bruc, deixant només el pas per a vianants i garantint en tot moment l’accés als dos edificis d’habitatges.

“Renovem els barris”

A més, en aquesta zona de la ciutat l'Ajuntament ha posat en marxa, les obres de l'Àrea de Conservació i Rehabilitació de l'ACR2-Mas Marí. Aquesta actuació forma part d'el Pla de rehabilitació municipal «Renovem a els barris», mitjançant el qual l'Ajuntament realitza obres de rehabilitació d'edificis en nom de comunitats de propietaris i propietàries a través d'un conveni signat.

Els tres àmbits d'actuació de l'Eix Bruc

L'Eix Bruc és una operació de regeneració al barri del Fondo, que connecta des de la Rambla Sant Sebastià fins a Badalona i compta amb tres àmbits d'actuació. El sector 1 es va realitzar de 2009 a 2013 i correspon a la construcció de l'Edifici Fondo, un equipament multifuncional  que acull l'actual mercat, un supermercat, una llar d'infants i una biblioteca. El sector 2 va començar el 2006 i és el que està en desenvolupament, correspon a l'àmbit de la Plaça Alfonso Comín: connecta els carrers de Joan Valentí Escalas i Liszt, es crea la nova plaça i contempla la construcció de dos edificis amb 28 i 38 habitatges protegits, locals i aparcaments. El sector 3 està localitzat entre els carrers de Sant Pasqual i Circumval·lació i resoldrà el tram final del carrer Bruc fins a Badalona, mitjançant nous espais públics i edificis d'habitatges protegits.

El sector 1 el va desenvolupar l'Ajuntament amb l'aportació de Fons Europeus FEDER. El sector 2 el desenvolupen conjuntament INCASOL (empresa pública de sòl i habitatge de la Generalitat) i l'Ajuntament. El sector 3 el desenvoluparà IMPSOL (empresa pública de sòl i habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona) i l'Ajuntament.