Aquest dilluns 26 s'inicien els treballs

Manteniment de l’escala mecànica de Juli Garreta

Forma part del nou contracte de manteniment i neteja dels accessos mecànics instal·lats a la via pública.

El proper dilluns 26 de setembre està previst iniciar les feines de renovació de les cadenes de transmissió, neteja a fons de l’estructura i pintat dels esgraons  de l’escala-2 de Juli Garreta, fet que permetrà reduir els sorolls en el seu funcionament i augmentar-ne la fiabilitat.

La previsió inicial, si no hi ha imprevistos, és que els treballs finalitzin el 5 d’octubre. Aquest equipament romandrà fora de servei mentre s’executin les feines.

Aquestes tasques de millora formen part del nou contracte de manteniment i neteja dels accessos mecànics instal·lats a la via pública que va entrar en vigor el passat 1 d’agost. L’Ajuntament ha prioritzat aquest escala per atendre a la demanda veïnal i en el decurs d’aquest proper hivern s’executaran més millores en una dotzena d’elements mecànics de la ciutat amb una inversió de gairebé 400.000 euros.