La pandèmia colpeja amb molta més virulència a les dones en tots els àmbits de la seva vida

El 59 % de les persones infectades per la Covid-19 a Santa Coloma han estat dones, perquè són majoritàriament les que treballen en els serveis essencials, i han estat més exposades al virus. El confinament ha tingut un impacte sobre les dones en situació de violència, ja que s’ha augmentat el control que pateixen, i ha limitat la seva possibilitat d’accés a recursos d’atenció així com a interposar denúncies.

Aquest dimecres, l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, acompanyada per Joana Gallego, periodista i professora de la UAB, i anteriorment directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, i Maribel Cárdenas, directora de Polítiques d’Igualtat i LGTBI de l’Ajuntament, han presentat el projecte ‘DadesXDonesXCovid’ en format virtual, seguint les recomanacions sanitàries per la pandèmia de la Covid-19.

Es tracta d’una iniciativa realitzada en el marc de l’Observatori de La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, que analitza l’impacte de la pandèmia sobre les dones de Santa Coloma de Gramenet, de Catalunya i d’Espanya, i les seves condicions de vida, aprofundint en els àmbits concrets de la salut, el treball i la violència masclista. Sense dades segregades per sexe no podem conceptualitzar bé, per després poder dissenyar les millors polítiques públiques”, explica l’alcaldessa. “És un projecte que no es quedarà aquí, sinó que l’anirem desenvolupant per disposar de més informació i poder afinar l’impacte de les nostres polítiques, i combatre així les desigualtats de gènere. Per altra banda, serà molt important com a laboratori perquè altres institucions el puguin tenir com a referent”.

A Santa Coloma, igual que a altres territoris, s’ha enregistrat una major incidència de la Covid-19 amb dones (El 59 % de les persones infectades han estat dones i el 41 % homes). Això s’explica, en gran part, perquè, les dones constitueixen entre el 70 i el 84% de treballadores del sistema sanitari i social, segons dades de la Cambra de Comerç de Barcelona, per la qual cosa estan més exposades a la infecció. D’altra banda, les dones treballen en un mercat laboral segregat i més precari, situacions que s’agreugen en situacions de crisis, amb la pèrdua de feina i d’ingressos econòmics i la desprotecció social, que les fa més vulnerables.

Santa Coloma també presenta unes taxes de Covid-19 per cada 10.000 habitants més elevades (131), respecte al Barcelonès Nord (117) i Catalunya (108). Això està estretament lligat al PIB per habitant, que també se situa per sota del comarcal, i significativament per sota del de Catalunya.

El Districte 3, que agrupa els barris de Singuerlín, Les Oliveres, Can Franquesa i Guinardera, Can Calvet i Serra de Marina, és el que ha patit una major afectació (198 dones i 111 homes), segurament per un major índex d’envelliment de la població, que afecta en gran manera a les dones. L’índex d’envelliment de les dones (152,3) és un 50% més elevat que el dels homes (100).

Atur femení a l’alça

Les xifres d’atur durant el 2020 s’han incrementat al llarg dels mesos, a conseqüència de la pandèmia, però mentre que en el cas dels homes es detecta una certa recuperació a partir del juny, l’ocupació de les dones mostra una clara tendència a la baixa. Els sectors que més han patit l’atur femení són l’administració i serveis, el comerç i l’hostaleria. I, per descomptat, el sector de cures, que en la gran majoria es tracta d’economia informal.

Les xifres de contractació també mostren desigualtats. El 2019 el nombre de contractacions d’homes i dones van ser molt similars, mentre que el 2020 el nombre de contractacions d’homes és superior al de les dones tots els mesos, arribant a produir-se una diferència del 29% en el mes de maig.

S’observa també que les dones han rebut un major nombre de prestacions, per estar afectades per un ERO o ERTO, que els homes. Els sectors que han tramitat un major nombre de ERTO’s són la construcció, l’educació, el comerç i l’hostaleria, essent aquests tres últims sectors els que condensen un major nombre de dones.

Violència masclista

Les diferents mesures preses per fer front a la pandèmia, especialment el confinament domiciliari, han tingut un impacte evident sobre les dones en situació de violència, ja que s’ha augmentat el control que pateixen, i ha limitat la seva possibilitat d’accés a recursos d’atenció així com a interposar denúncies.

Així doncs, durant els darrers mesos s’ha produït una disminució de denúncies tant per delictes de violència de gènere com per aquells que atempten contra la llibertat sexual, mentre que s’han incrementat de forma significativa les trucades als telèfons d’atenció, tant a la línia habilitada per la Generalitat (900 900 120) com al telèfon propi del Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) de Santa Coloma, que atén les 24 h. Destacar que aquest servei, al ser essencial, ha ofert a les dones en situació de violència una atenció presencial i ininterrompuda durant tota la pandèmia, essent l’únic servei de la comarca que ha mantingut l’atenció presencial al llarg de tots els mesos.

Pel que fa a les dones ateses, s’ha enregistrat una disminució de dones ateses presencialment durant els mesos de març i abril, coincidint amb el període de confinament domiciliari, però, en canvi, s’ha produït un increment del nombre de visites. Un indicador indirecte que mostra l’increment de la complexitat, intensitat i risc de les situacions de violència que les dones han viscut en temps de confinament.

Així doncs, la mitjana de visites presencials por dona atesa és superior, amb relació a 2019, des del mes de març fins a endavant. Essent particularment significatiu durant els mesos d’abril i maig, període que coincideix amb l’inici del desconfinament.

Les dades no només ens permeten veure què esta succeint, sinó pensar quin tipus d’accions podem dur a terme en els diferents àmbits per donar resposta a la situació, ha exposat Maribel Cárdenas.En aquesta línia, per exemple, el Pacte Local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural, liderat per l’alcaldessa, ha d’estar travessat per una dimensió de gènere, i també les actuacions que fem des dels Serveis especialitzats; hem d’adreçar-nos a les dones que en aquest context de crisis sanitària tenen dificultats per accedir als serveis i, per tant, estem treballant en la línia del projecte ‘Santa Coloma Xarxa Violeta’, per veure com podem portar els serveis d’atenció al carrer, als barris, i vincular així a les dones al fil de l’atenció i la recuperació”.

Un altre indicador de l’increment del risc al qual s’enfronten les dones en situació de violència masclista és l’augment durant tot el 2020 del servei de Teleassistència mòbil per a víctimes de gènere (ATEMPRO).