La millora de la Salzereda i el nou organigrama de l’Ajuntament protagonitzen el Ple de juliol

Aquest dilluns dia 22 s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de juliol. Entre els diversos temes tractats, destaquem l’acord d’iniciar la licitació del contracte d’obres de remodelació del passeig de la Salzereda, fase dos; una modificació de crèdit del pressupost per atendre diverses millores en serveis; l’ampliació del contracte del servei de neteja d’edificis municipals i centres docents; la ratificació dels decrets vinculats a la reestructuració organitzativa i de funcionament de l’Ajuntament per als propers quatre anys, i l’aprovació de les festes locals de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2020.

Per unanimitat de tots els grups municipals (PSC, Ciutadans, ECP i ERC) el Ple ha donat avui un pas endavant per fer realitat la remodelació del passeig de la Salzereda, en aprovar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte d’obres del projecte executiu de l’anomenada segona fase, entre els carrers de Pompeu Fabra i de Mn. Jacint Verdaguer. El pressupost de licitació d’aquesta obra és d’uns 7 milions d’euros, i el seu finançament serà a parts iguals entre l’Ajuntament i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (dins de l’estratègia de desenvolupament urbà i sostenible integrat –EDUSI-).

Recordem que el projecte de remodelació del passeig de la Salzereda, redactat pels serveis tècnics de l’AMB, contempla la reforma total d’aquesta via mantenint l’estructura actual de la zona de passeig al costat dels edificis, en base al resultat d’una consulta popular que es va fer al setembre de 2017. Posteriorment es va crear una Comissió de Seguiment del Projecte, amb participació del veïnat, comerciants, comunitat educativa de la zona i l’Ajuntament, que ha permès incorporar requeriments i millores a la proposta del projecte.

Amb l’aprovació d’avui, la previsió és que les obres puguin començar a l’octubre i que tinguin una durada d’uns 18 mesos.

 

Modificació de crèdit

Al capítol econòmic, ha destacat l’aprovació (amb els vots favorables del grup municipal del PSC i l’abstenció de Ciutadans, ECP i ERC) d’una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit extraordinari del pressupost municipal actual, per un import de 769.667,68 euros, que serà destinat a atendre diferents peticions de crèdit de diversos serveis municipals.

Entre els projectes que es beneficiaran d’aquest suplement de crèdit destaquem, per un import de 175.437,20 euros, el que serà destinat a la revisió de preus que es contempla en la contracta per a la prestació dels serveis de neteja, recollida i transport de residus municipals (escombraries dels contenidors grisos) i a la neteja viària que es realitza de dilluns a divendres.

En aquest sentit, recordem que aquests serveis de neteja esmentats suposen una inversió anual de 7.765.732, 96 euros. A part d’aquesta inversió, l’Ajuntament te també un contracte per a la neteja viària els caps de setmana i festius per un import de 524.485,30 euros anuals, treball que realitza la Fundació Tallers. D’aquesta manera, el servei de neteja viària es presta a la nostra ciutat tots els dies de l’any.

Altres projectes que es beneficiaran de la modificació de crèdit són, entre d’altres, el manteniment de pavimentacions (106.045,51 euros), els contractes d’activitats artístiques i culturals (135.272,87 euros), el transport adaptat (68.000,00), la reforma de la font ornamental del parc Europa (90.000 euros)  o els serveis de consergeria (80.000,00 euros).

 

Neteja d’edificis municipals

El Ple ha acordat modificar el contracte del servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents (que és de 2.515.789,18 euros anuals) en el sentit d’ampliar la quantitat assignada en 1.211.073,76 euros, per al període de juliol de 2019 a novembre de 2021.

L’objectiu d’aquesta ampliació és incorporar al llistat d’edificis o espais a netejar de manera regular els anomenats “ambients escolars” (nous espais d’aula interactiva situats en vestíbuls i passadissos de les escoles), el Casal dels Infants, l’Institut-Escola Pallaresa, l’Aula Ambiental de Can Zam Isabel Muñoz, el nou equipament Servei de la Dona/CIBA i els nous lavabos públics del parc de Can Zam.

 

Nova organització

 A la sessió plenària s’han ratificat diversos decrets vinculats a la reestructuració organitzativa i de funcionament de les àrees de gestió de l’Ajuntament, com a resultat de la formació del nou govern municipal 2019-2023.

La corporació vol impulsar un model d’organització administrativa gerencial, que implicarà una propera actualització del Reglament orgànic de la mateixa.

Els objectius de la nova organització són aconseguir una estructura més horitzontal i transversal i modernitzar la gestió municipal, per adaptar-la a la demanda de la ciutadania de que sigui més àgil, accessible i transparent.

El nou organigrama vol ser l’expressió d’una estructura d’autoritat on s’integrin les competències i responsabilitats i els sistemes de dependència i coordinació necessaris per assolir els objectius marcats per l’Equip de Govern.

La nova reorganització implica la modificació i supressió de diversos llocs de treball per adequar-los a les noves responsabilitats i càrregues de treball, i la creació de diversos llocs de treball necessaris per als quals s’iniciaran els procediments d’adequació dels llocs de comandaments amb funcions directives d’acord amb la normativa vigent.

La nova reestructuració organitzativa ha estat aprovada amb els vots favorables del grup municipal del PSC i el vot negatiu dels grups de Ciutadans, ECP i ERC.

 

 

Festes locals 2020

A la sessió plenària s’ha aprovat també (amb els vots favorables dels grups del PSC, Ciutadans i ERC, i el vot contrari d’ECP) les dues festes locals que tindrà Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2020, que seran els dies 1 de juny (segona Pasqua) i 24 de setembre (festivitat de La Mercè).

 

 

MOCIONS

Va ser aprovada la moció sobre la manca d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Santa Coloma de Gramenet presentada pel PSC amb els vots a favor de Ciutadans i PSC.