Es trasllada la zona d’esbarjo per a gossos de Torre Balldovina a Can Peixauet

Avui es posa en funcionament la nova zona d’esbarjo per a gossos situada a Can Peixauet, sota Nou Camp Municipal, entre el Pg. de la Salzereda i la Av. Can Peixauet.

Aquesta nova instal·lació s’ha creat per reubicar la petita zona de 250m2 que existia a l’entrada dels Jardins de la Torre Balldovina i passa a ser un espai de 1020m2 pel gaudi dels gossos.

Un dels objectius principals d’aquestes instal·lacions és que els gossos puguin relacionar-se amb altres gossos, córrer i jugar sense estar lligats. L’increment de superfície suposa una millora considerable pel seu benestar.

Aquesta zona amb arbres i mobiliari urbà s’ha delimitat amb tanca de fusta amb dues portes i s’ha aportat sorra garbejada, rentada i desinfectada. L’espai disposa d’ un cartell amb les normes d’usos i l’horari.

Durant la primera quinzena d’agost es preveu fer també el trasllat de la font dual amb una aixeta per les persones i una altre, més baixa, pels cans.

El manteniment previst per garantir la salubritat de l’espai consisteix en  una neteja diària de dilluns a divendres, rasclonat i ventilació-desinfecció del sauló setmanal i la seva reposició quan calgui.

L’èxit i el bon funcionament d’aquestes zones depenen absolutament de la seva netedat perquè siguin agradables d’usar. Es indispensable que els propietaris dels gossos es responsabilitzin de recollir els excrements i compleixin les ordenances de tinença d’animals.

Es modifica l’ús de l’espai a on existia l’antiga zona d’esbarjo i, previ condicionament desinfecció i canvi de sauló,  s’instal·laran uns elements biosaludables.

Es compatibilitza així el benestar dels animals de companyia amb la reducció de les molèsties per soroll al veïnat i el acompliment obligat de les ordenances municipals.