En marxa la campanya d'estiu de neteja intensiva de la via pública i desbrossament

S'incrementa la freqüència de l'aigualeig i la neteja de contenidors en tota la ciutat. S'esbrossen solars municipals i altres espais per a evitar incendis en la franja de protecció i es demana a la ciutadania gaudir de l'espai públic amb civisme i corresponsabilitat.

L'Ajuntament reforça durant aquestes dates diferents serveis municipals, amb l'objectiu d'incrementar la qualitat dels espais públics durant la temporada estival, tenint en compte la major afluència ciutadana deguda al bon temps, i enguany incentivada, també, per la desescalada i la fi d'algunes de les mesures sanitàries per a fer front a la pandèmia. Una de les accions clau és el reforç dels serveis de neteja, que s'ha iniciat fa un parell de setmanes i s'estendrà fins al nou curs escolar.

Una de les principals mesures per a mantenir l'estat de neteja òptim de carrers i places a l'estiu, època caracteritzada per l'escassetat de pluja, és la realització d'aigualejos (ús d'aigua a pressió) extraordinaris. D'aquesta manera, es reforça l'escombratge manual diari i l'escombratge mecànic intensiu setmanal, que es fa amb barredora i sopladora tot l'any. L'aigualeig és especialment útil durant els mesos més calorosos perquè redueix la incidència d'al·lèrgies i malalties respiratòries, al mateix temps que elimina males olors.

Gràcies a aquest increment del nombre d'aigualejos, es millora la freqüència de neteja en tota la ciutat, però especialment en els barris de major densitat de població. D'altra banda, també s'incrementa la freqüència de neteja interior i exterior dels contenidors, amb una major intensitat de juny a agost, i es reforçarà encara més l'aigualeig durant la celebració d'activitats ciutadanes i esdeveniments propis de l'estiu, des de Sant Joan fins a la Festa Major.

De manera complementària, el personal de Plans d'Ocupació de l'empresa municipal Grameimpuls, reforçarà les seves tasques de neteja, també amb aigua, en llocs específics d'especial interès i dificultat, per a eliminar taques persistents i millorar la neteja de zones d'elevat ús.

Desbrossament de solars i franges de protecció 

D'altra banda, també han entrat en funcionament els serveis de desbrossament de solars municipals i de franges de protecció en zones periurbanes. Aquestes accions són especialment necessàries a l'estiu, ja que l'herba s'asseca i s'incrementa el risc d'incendi. Amb el desbrossament, s'eviten situacions de perill tant per a les persones que viuen en solars confrontants com per a l'espai natural.

El desbrossament el duu a terme una empresa externa en coordinació amb els Plans d'Ocupació de Neteja de Grameimpuls. Com a mínim cada solar rep un tractament a l'any i, en molts casos, es realitzen dues esbrossades anuals per espai.