El Pla d’acció municipal assoleix objectius importants en reformes urbanístiques i en atenció a les persones

Els Serveis Territorials i Municipals han tingut un gran protagonisme en el Pla d’acció municipal (PAM). S’han comptabilitzat un total de 64 accions que pertanyen a aquest àmbit, la majoria de gran importància per a la vida quotidiana dels veïns. Aquest és el cas de la urbanització de la plaça de l’Olimpo i de carrers com Singuerlín, Enric Granados, Mozart, Verdi, Francesc Macià, Sant Silvestre, Rellotge, Sant Pasqual, Pirineus, Francesc Viñas, Mare de Déu de Montserrat, etc. També s’han de destacar algunes transformacions de la trama urbana tan complexes com el Front Fluvial del Raval, el jardí d’Ernest Lluch o la tercera fase de la rambla de Sant Sebastià, obres ja finalitzades. El barri del Fondo compta amb una nova referència de centralitat, la plaça de la Mediterrània, amb zones comercials, d’esport i d’oci.

S’han posat en marxa els aparcaments de la plaça de l’Olimpo, Mozart / Verdi, Irlanda, rambla del Fondo, la Guinardera i altres a les promocions d’habitatge de protecció pública. En total han estat 2.122, de les quals 1.600 estan acabades i 522 en obres.

Les accions del PAM en l’àmbit del territori es completen amb diversos projectes de reforma urbanística, expropiacions de terrenys, manteniment de la via pública i inversions  continues en equipaments municipals i en maquinària per a la neteja  viària.

En matèria d’habitatge i sòl, el PAM preveia diverses promocions d’habitatge públic que ja estan enllestides. És el cas dels HP Alps-Pedrera, Amèrica-Puig Castellar, Catalunya-Singuerlín, Enric Granados, Farigola (Primavera II),  Primavera, 50 (Primavera III) o els anomenats HP5 (Mozart, 76) i HP6 ( Dalmau, 18; Milà i Fontanals, 85-91; Bruc, 21-23).

Pel que fa al medi ambient, cal destacar l’aprovació recent del mapa de capacitat acústica, que omple un buit tan important i tan sensible per a la convivència. A més, continuen les tasques de recuperació de les zones periurbanes, s’ha posat en marxa la minideixalleria del Raval i s’ha elaborat el Pla de mobilitat urbana, el desplegament del qual serà clau a mitjà termini, ja que preveu la posada en marxa d’una xarxa d’escales mecàniques als car-rers amb més pendents. Per últim, cal assenyalar la creació del Centre d'Interpretació Parc Serralada de Marina, que es trobarà  al pavelló Montserrat de Torribera. Aquest centre treballarà en temes de l'Agenda 21. Es troba en fase inicial i s’acabarà el 2009.

En el terreny de l’educació, el PAM  es plantejava diversos objectius dels quals en rescatem dos: les obres de dues noves escoles bressol municipals (la Cigonya, que ja està en funcionament, i Singuerlín) i, sobretot, la signatura amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat del Pla de rehabilitació i millora de centres educatius, que afecta un total de 24 escoles i 45 edificis.

El PAM també preveia nous equipaments esportius, com el pavelló Joan del Moral, obert des de fa alguns mesos, tot i que se inaugurarà el 15 d’abril, o les piscines del Fondo.

Des de la perspectiva de la cultura, les novetats també han estat molt significatives. D'aquí a poc acabaran les obres de l’auditori i les reformes a l’Escola de Música, i això  permetrà la celebració de concerts en les millors condicions. D’altra banda, s’ha treballat en la consolidació del poblat i en l’itinerari arqueològic del Puig Castellar. S’han iniciat les obres de la Sala Miquel Saladrigas del Teatre Sagarra i les de reforma del  CTPC Joan Pairó, entre altres actuacions. 

Atenció a les persones

El desplegament del PAM no només s’ha basat en les obres i la realització de projectes. L’atenció a les persones n’és un capítol fonamental. En aquest sentit, s’han engegat a través de l’empresa municipal Grameimpuls, programes específics per a l'ocupació i s’ha fet l’auditoria de gènere 2005/2006.

Així mateix, es treballa en l’elaboració d’un Pla integral per a la gent gran. L’Ajuntament farà dues reserves de sòl per construir noves residències.

Projectes adreçats a la infància i la joventut, a la convivència intercultural i a la integració laboral  o l’Agenda 2015 de la Cooperació són altres eixos d’aquesta política.

Pel que fa a la salut, un dels objectius preferents ha estat el nou CAP de Can Mariner, que està en funcionament des de 2006.També han continuat els programes d’educació i de protecció de la salut.

Finalment, l’Ajuntament ha fet grans esforços per garantir la cohesió social. Així, ha privilegiat els dispositiu d'intervenció ràpida en situacions de conflicte, la xarxa de transmissió de valors i missatges positius, el Pla de lluita contra l'exclusió i les accions de suport social.