COMUNICAT - Davant la concentració convocada pel Grup de suport de families de l'escola Fray Luís de León

Davant la informació publicada a través de les xarxes socials d’Infograma. Cat, en la qual es fa ressò d’una concentració a la plaça de la Vila, convocada pel Grup de suport de famílies de l’escola Fray Luis de Leon, acusant a l’Ajuntament de voler desnonar sense alternativa habitacional a una família afectada pels enderrocs dels edificis de la plaça de la Vila, l’Ajuntament manifesta:

  • Que porta mesos treballant amb les famílies que viuen als edificis afectats, de manera personalitzada i atenent les problemàtiques socials i de risc, cas per cas, per garantir l'habitatge més adequat en cada supòsit.
  • Que dels diversos requeriments, que des de fa molts mesos, s’han fet arribar a les famílies per tal que acudeixin a Serveis Socials o a l’Oficina Local d’Habitatge, per tal de tractar de forma individualitzada el seu cas, no totes aquestes famílies han estat proactives ni han reaccionat o acudit a la primera o segona convocatòria.
  • No obstant això, s’estan tancant les propostes amb la majoria d’elles per tenir un contracte de lloguer social en un habitatge municipal.
  • Només en un cas, en el que la persones afectades no han facilitat el contacte amb els professionals, fins aquesta mateixa setmana i no havia acceptat les propostes d'habitatges amb seguiment socioeducatiu que se li oferia des dels professionals dels serveis socials, atenent a les circumstàncies específiques, s'està treballant, hores d’ara, per trobar la millor solució habitacional que garanteixi el benestar de tots els membres de la família: adults i, sobretot, dels menors.

Per tant, tot i reconèixer que la mostra de suport quan es tracta de menors resulta lloable, l’Ajuntament informa que resulta  rotundament fals, que no ofereixi solució habitacional a cap de les famílies afectades.  I més concretament al cas al que es refereix la informació.

La voluntat municipal i el treball realitzat des de fa mesos ha procurat que totes i cadascuna de les famílies hagin estat ateses pels i les professionals dels serveis socials municipals i l’oficina local d’habitatge, i el que és més important: a totes les famílies amb vulnerabilitat, amb dret urbanístic o sense ell, només atenent, insistim, a la seva situació de vulnerabilitat social, se’ls garantirà un recurs habitacional dins el municipi. A totes.